Tin trong nước
Trang chủ / Thời sự / Tin trong nước
Từ năm 2018 – 2020: Phấn đấu đào tạo sơ cấp khoảng 5,5 triệu người
10:36 AM 22/12/2017
(LĐXH) - Mục tiêu trong công tác đào tạo thường xuyên và đào tạo nghề cho lao động nông thôn, các năm từ 2018 đến 2020 phấn đấu đào tạo sơ cấp, đào tạo thường xuyên cho khoảng 5,5 triệu người, trong đó trình độ sơ cấp khoảng 2,7 triệu người; đào tạo thường xuyên cho khoảng 2,8 triệu người. Về đào tạo nghề cho lao động nông thôn, phấn đấu đạt khoảng 2,74 triệu người.
Phấn đấu từ năm 2018 - 2020 có khoảng 5,5 triệu lao động qua đào tạo nghề trình độ sơ cấp
Để đạt mục tiêu trên, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã đưa ra một số giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, trong đó tăng cường sự phối hợp chỉ đạo, động viên, khuyến khích tinh thần tham gia của các doanh nghiệp trong việc tạo công ăn việc làm, tạo động lực cho lao động nông thôn. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn học nghề và việc làm đối với lao động nông thôn; rà soát, cập nhật, bổ sung nhu cầu đào tạo nghề cho lao động nông thôn; phát triển chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy, phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp; tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo nghề cho lao động nông thôn; xây dựng các mô hình đào tạo nghề có hiệu quả cho lao đông nông thôn, theo từng ngành, lĩnh vực để tổ chức triển khai nhân rộng; đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, đánh giá, chỉ đạo việc thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn.
Tiếp đó, các địa phương cần chủ động nghiên cứu, triển khai thực hiện đầy đủ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục nghề nghiệp, trong đó đặc biệt lưu ý tới về đề đăng lý hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các điều kiệm đảm bảo cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đang tham mưu trình Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Chính phủ Đề án Đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, trong đó sẽ có những mục tiêu và định hướng đột phá nhằm thực hiện thành công việc đổi mới. Hiện nay, Tổng cục đang tích cực chủ động tham mưu cho Chính Phủ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách cho giáo dục nghề nghiệp nói chung và đào tạo nghề cho lao động nông thôn nói riêng, phấn đấu đến năm 2018 sẽ có đầy đủ hệ thống  văn bản hướng dẫn thực hiện.
Thời gian tới, nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả đối với công tác đào tạo sơ cấp, đào tạo thường xuyên và đào tạo nghề cho lao động nông thôn, ông Nguyễn Hồng Minh, Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp cho biết: “Trước hết, các địa phương cần tập trung rà soát, làm rõ nguồn kinh phí cụ thể trước khi thực hiện giao chỉ tiêu kế hoạch hỗ trợ đào tạo nghề để sát với thực tế cũng như năng lực và khả năng của địa phương và cơ sở giáo dục nghề nghiệp; đồng thời, tiến hành công tác rà soát quy hoạch mạng lưới, sắp xếp hoặc sát nhập lại theo hướng giảm đầu mối để tập trung đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất và có thể là hình thành các trung tâm giáo dục nghề nghiệp vệ tinh cho các trường cao đẳng. Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn cần tập trung hơn nữa vào hoạt động truyền thông, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi người dân có thể tiếp cận và hiểu đầy đủ chính sách của nhà nước. Sớm thiết lập các trung tâm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động, truyền nhân và giáo viên đào tạo nghề cho lao động nông thôn có tay nghề, trình độ cao, giỏi nghề; thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên ở những nghề phổ biến, công nghệ cao; ban hành chuẩn đầu ra những nghề xã hội cần; rà soát, điều chỉnh chương trình, giáo trình, bài giảng cho phù hợp và đạt chuẩn theo quy định./.
PV
 
TAG: Năm 2018; sơ cấp
Tin khác
Trên 1.500 đoàn trong nước, quốc tế viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười
Tổ chức Quốc tang Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười trong 2 ngày 6 và 07/10/2018
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất 100% giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước
Hội nghị Trung ương 8 sẽ xem xét, quyết định việc giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước
Chi bộ Tạp chí Lao động và Xã hội kết nạp đảng viên mới nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày ra số Tạp chí đầu tiên
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Tập trung giải quyết vướng mắc, thúc đẩy hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Ngành
Sư đoàn 309: Phát huy truyền thống anh hùng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện
Những giải pháp hướng tới hài hòa quan hệ lao động ở Hà Nội
Hàn Quốc, Triều Tiên sẽ họp quốc hội chung lần đầu tiên trong lịch sử