UBQG Vì sự tiến bộ phụ nữ Việt Nam triển khai kế hoạch công tác năm 2018
UBQG Vì sự tiến bộ phụ nữ Việt Nam triển khai kế hoạch công tác năm 2018
(LĐXH) - Ngày 18/1 tại Hà Nội, Ủy ban Quốc gia (UBQG) Vì sự tiến bộ phụ nữ (VSTBPN) Việt Nam tổ chức tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018.