Vị trí và vai trò của phụ nữ ngày càng được khẳng định trong xã hội
Vị trí và vai trò của phụ nữ ngày càng được khẳng định trong xã hội
(LĐXH) – Chiều ngày 17/10/2019, tại Hà Nội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới.
Inter-generational discussion on “The Journey to Age Equality” on the International Day of Older Persons
Inter-generational discussion on “The Journey to Age Equality” on the International Day of Older Persons
(LĐXH)- The inter-generational forum “The Journey to Age Equality” was held on 30 September in Ha Noi by the United Nations Population Fund (UNFPA), in collaboration with the Viet Nam Association of the Elderly (VAE), the General Office for Population and Family Planning (GOPFP), and HelpAge International in Vietnam.
Học thuyết giá trị thặng dư của chủ nghĩa Mác-Lênin và sự vận dụng, sáng tạo trong bối cảnh mới
Học thuyết giá trị thặng dư của chủ nghĩa Mác-Lênin và sự vận dụng, sáng tạo trong bối cảnh mới
(LĐXH) - Nhằm triển khai thực hiện hiệu quả, kịp thời Đề tài cấp Nhà nước về “Nghiên cứu tổng kết học thuyết giá trị thặng dư của chủ nghĩa Mác-Lênin và đề xuất bổ sung, phát triển vào thực tiễn Việt Nam trong bối cảnh mới”, ngày 18/9 tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học “Học thuyết giá trị thăng dư của chủ nghĩa Mác-Lênin: Những giá trị cốt lõi, những luận điểm đã bị lịch sử vượt qua, sự bổ sung, phát triển trong bối cảnh mới”. PGS.TS Đoàn Xuân Thủy, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế chính trị, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm Chủ nhiệm đề tài.