Nghị quyết số 68/NQ-CP: Hỗ trợ trên 175.800 lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong tháng 7
Nghị quyết số 68/NQ-CP: Hỗ trợ trên 175.800 lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong tháng 7
(LĐXH) - Sau 01 tháng, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt của toàn ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam nhằm triển khai các chính sách hỗ trợ đến với người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đến nay, nhiều người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) trong cả nước đã được thụ hưởng chính sách hỗ trợ về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và các chính sách hỗ trợ khác theo tinh thần Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.
Nghị quyết số 68/NQ-CP: Hỗ trợ trên 175.800 lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong tháng 7
Nghị quyết số 68/NQ-CP: Hỗ trợ trên 175.800 lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong tháng 7
(LĐXH) - Sau 01 tháng, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt của toàn ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam nhằm triển khai các chính sách hỗ trợ đến với người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đến nay, nhiều người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) trong cả nước đã được thụ hưởng chính sách hỗ trợ về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và các chính sách hỗ trợ khác theo tinh thần Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.
Nghị quyết số 68/NQ-CP: Hỗ trợ trên 175.800 lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong tháng 7
Nghị quyết số 68/NQ-CP: Hỗ trợ trên 175.800 lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong tháng 7
(LĐXH) - Sau 01 tháng, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt của toàn ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam nhằm triển khai các chính sách hỗ trợ đến với người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đến nay, nhiều người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) trong cả nước đã được thụ hưởng chính sách hỗ trợ về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và các chính sách hỗ trợ khác theo tinh thần Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.
MoLISA strengthens measures to prevent and control COVID-19 epidemic
MoLISA strengthens measures to prevent and control COVID-19 epidemic
(LĐXH)- MoLISA Deputy Minister Le Tan Dung signed the Official Dispatch No. 2477/LĐTBXH-VP requesting heads of units under the Ministry to strengthen measures to prevent and control the COVID-19 epidemic.
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long: Điểm sáng trong công tác bảo vệ môi trường xanh, sạch đẹp
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long: Điểm sáng trong công tác bảo vệ môi trường xanh, sạch đẹp
(LĐXH) - Nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác bảo vệ môi trường, song song với việc đầu tư phát triển nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, trong những năm qua Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (SPKT) Vĩnh Long đặc biệt chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường, xử lý các nguồn gây ô nhiễm, tiến hành nghiên cứu, quan trắc môi trường trong Trường học và vùng phụ cận với mục đích đánh giá tác động môi trường của các hoạt động trong nhà trường. Lãnh đạo trường ĐH SPKT Vĩnh Long luôn định hướng: “Xây dựng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long trở thành trường đại học thông minh, phát triển bền vững phải gắn liền với việc gìn giữ và bảo vệ môi trường”.