Ban hành Kế hoạch tổ chức Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12 năm 2021
Ban hành Kế hoạch tổ chức Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12 năm 2021
(LĐXH)- Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12 năm 2021.
HCM City’s job market shows signs of recovery
HCM City’s job market shows signs of recovery
The labour market in Ho Chi Minh City showed signs of recovery in the first quarter of this year with more than 44,000 job positions on offer while nearly 19,500 others looked for jobs in the period.