Đại dịch Covid-19: Thách thức và cơ hội cho lao động ASEAN
Đại dịch Covid-19: Thách thức và cơ hội cho lao động ASEAN
(LĐXH)- Ứng phó với đại dịch Covid-19 không còn cách nào khác là thúc đẩy phát triển bền vững, đào tạo nguồn lao động đáp ứng được với những thách thức mới. Người lao động không chỉ cần trình độ chuyên môn, trách nhiệm mà còn đòi hỏi tính sáng tạo, nâng cao tay nghề, ưu tiên học tập suốt đời.
Đại dịch Covid-19: Thách thức và cơ hội cho lao động ASEAN
Đại dịch Covid-19: Thách thức và cơ hội cho lao động ASEAN
(LĐXH)- Ứng phó với đại dịch Covid-19 không còn cách nào khác là thúc đẩy phát triển bền vững, đào tạo nguồn lao động đáp ứng được với những thách thức mới. Người lao động không chỉ cần trình độ chuyên môn, trách nhiệm mà còn đòi hỏi tính sáng tạo, nâng cao tay nghề, ưu tiên học tập suốt đời.
The ASEAN Ministers’ meeting for human resources development
The ASEAN Ministers’ meeting for human resources development
(LĐXH)- On September 16, 2020 in Hanoi, the ASEAN High Level Conference on Human Resource Development for the changing world of work was held by Vietnam as the ASEAN Chair 2020 with the participation of 150 delegates.