Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà gia đình chính sách tại Nam Định
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà gia đình chính sách tại Nam Định
(LĐXH)- Thủ tướng thăm, tặng quà cho bà con nông dân và gia đình chính sách là bà Vũ Thị Xuân – vợ liệt sĩ ở xã Hải Đông, huyện Hải Hậu.
Nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ trong cuộc cách mạng 4.0
Nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ trong cuộc cách mạng 4.0
Trong cuộc cách mạng 4.0, phụ nữ ngày càng có nhiều đóng góp quan trọng trong nền kinh tế cũng như khẳng định vai trò, vị trí của mình trong xã hội. Sự phát triển không ngừng của công nghệ đã và đang mang lại nhiều tiến bộ về năng suất lao động, hiệu quả kinh doanh và sự thay đổi nhu cầu sử dụng lao động, trong đó có lao động nữ.
Những đột phá nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp
Những đột phá nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp
Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 4/11/2013 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm tới là đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động (TTLĐ) và phát triển giáo dục, đào tạo phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và với tiến bộ khoa học - công nghệ.
Tháng Giêng trảy hội Xuân
Tháng Giêng trảy hội Xuân
Hội Xuân là nét đẹp văn hóa của dân tộc ta từ nghìn xưa. Có những lễ hội để tưởng nhớ cội nguồn, có lễ hội để cầu may mắn, an khang và cũng có lễ hội đơn giản chỉ là để gặp gỡ giao duyên.