Định hướng nghề nghiệp cần bám sát nhu cầu thị trường lao động trong thời đại cách mạng 4.0
Định hướng nghề nghiệp cần bám sát nhu cầu thị trường lao động trong thời đại cách mạng 4.0
(LDXH) - Đó là yêu cầu được đặt ra tại Hội thảo “Định hướng nghề và việc làm cho thanh niên trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0” do Cục Việc làm phối hợp với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức sáng ngày 6/12 tại Hà Nội.
Future of work is the choice of Vietnam
Future of work is the choice of Vietnam
(LĐXH)- The 2019 Vietnam Labour Forum agrees that Vietnam is on the right track on its way towards an upper middle income country. A new ILO report shows the country is creating more middle-skilled and high-skilled jobs.
Học thuyết giá trị thặng dư của chủ nghĩa Mác-Lênin và sự vận dụng, sáng tạo trong bối cảnh mới
Học thuyết giá trị thặng dư của chủ nghĩa Mác-Lênin và sự vận dụng, sáng tạo trong bối cảnh mới
(LĐXH) - Nhằm triển khai thực hiện hiệu quả, kịp thời Đề tài cấp Nhà nước về “Nghiên cứu tổng kết học thuyết giá trị thặng dư của chủ nghĩa Mác-Lênin và đề xuất bổ sung, phát triển vào thực tiễn Việt Nam trong bối cảnh mới”, ngày 18/9 tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học “Học thuyết giá trị thăng dư của chủ nghĩa Mác-Lênin: Những giá trị cốt lõi, những luận điểm đã bị lịch sử vượt qua, sự bổ sung, phát triển trong bối cảnh mới”. PGS.TS Đoàn Xuân Thủy, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế chính trị, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm Chủ nhiệm đề tài.