Impact of Covid 19 on lives and jobs of workers in Vietnam
Impact of Covid 19 on lives and jobs of workers in Vietnam
The global Covid 19 pandemic has been affecting all aspects of the socio-economic life of all countries, including Vietnam. The most directly affected and the most significant impact is workers, their life, and jobs.
Impact of Covid 19 on lives and jobs of workers in Vietnam
Impact of Covid 19 on lives and jobs of workers in Vietnam
The global Covid 19 pandemic has been affecting all aspects of the socio-economic life of all countries, including Vietnam. The most directly affected and the most significant impact is workers, their life, and jobs.
Sự cần thiết của tổ chức Kiểm định Vùng đối với  việc nâng cao hiệu quả quản trị hệ thống giáo dục nghề nghiệp
Sự cần thiết của tổ chức Kiểm định Vùng đối với việc nâng cao hiệu quả quản trị hệ thống giáo dục nghề nghiệp
(LĐXH) - Tổ chức Kiểm định Vùng là vấn đề được các chuyên gia, nhà hoạch định chính sách trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp quan tâm nghiên cứu nhằm nhanh chóng đưa ra các đề xuất kỹ thuật cho việc thiết lập một giải pháp vĩ mô góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị hệ thống giáo dục nghề nghiệp nhằm đẩy mạnh tiến trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục nghề nghiệp và hội nhập quốc tế.
Trường Đại học Lao động – Xã hội (Cơ sở II)  thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021
Trường Đại học Lao động – Xã hội (Cơ sở II) thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021
Căn cứ vào Thông báo số 1542/TB-HĐTSĐHCQ2021 ngày 16/9/2021 của Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Lao động – Xã hội về điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2021 xét tuyển bằng hình thức dựa trên kết quả THPT, Trường Đại học Lao động – Xã hội (Cơ sở II) thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau: