Giải đáp pháp luật
Trang chủ / Pháp luật / Giải đáp pháp luật
Hỏi - Đáp về hoạt động dịch vụ việc làm
09:16 AM 23/09/2019
Để giúp quý độc giả tìm hiểu thêm những thông tin cơ bản về các qui định của Nhà nước và hoạt động dịch vụ việc làm, Tạp chí Lao động và Xã hội phối hợp với Cục Việc làm (Bộ Lao động – TBXH) thông tin, giải đáp những thắc mắc của độc giả liên quan đến lĩnh vực này.
Hỏi:Hiện nay tôi muốn thực hiện thành lập công ty hoạt động môi giới, giới thiệu việc làm nhưng công ty chỉ thực hiện việc tìm kiếm các ứng viên sau đó giới thiệu cho doanh nghiệp nước ngoài. Doanh nghiệp nước ngoài sẽ trực tiếp phỏng vấn người lao động và quyết định có chọn hay không. Doanh  nghiệp nước ngoài sẽ trả phí cho công ty, người lao động thì không mất phí.
Vậy trường hợp tôi xin thành lập doanh nghiệp và xin cấp phép hoạt động dịch vụ việc làm thì công ty tôi có được thực hiện việc môi giới, giới thiệu việc làm cho doanh nghiệp của nước ngoài (Hàn Quốc, Nhật Bản..) không hiện diện trên lãnh thổ Việt Nam hay không, hay công ty chỉ được cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp trong lãnh thổ Việt Nam?
Trả lời:
1. Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23/5/2014 ngày 23/5/2014, Nghị định  là Nghị định hướng dẫn Bộ luật lao động năm 2012 và Luật Việc làm năm 2013 về việc thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm.
Theo đó, “người sử dụng lao động” quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 3 của Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23/4/2014 là người sử dụng lao động được thành lập và hoạt động ở Việt Nam theo quy định của Bộ Luật lao động 2012 và Luật Việc làm năm 2013. Do vậy, hoạt động của doanh nghiệp, công ty chỉ thực hiện việc tìm kiếm các ứng viên sau đó giới thiệu cho doanh nghiệp nước ngoài không thuộc lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.
2. Để được cấp giấy phép hoạt động của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm, doanh nghiệp phải đảm bảo đầy đủ điều kiện và làm thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định tại Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23/5/2014 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm; quy định tại Điều 10, Điều 12 Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
3. Nghị định 52/2014/NĐ-CP, ngày 23/5/2014 của Chính phủ quy định các hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp:
- Tư vấn cho người lao động và người sử dụng lao động, bao gồm:
a) Tư vấn nghề cho người lao động về lựa chọn nghề, trình độ đào tạo, nơi học phù hợp với khả năng và nguyện vọng;
b) Tư vấn việc làm cho người lao động lựa chọn công việc phù hợp với khả năng và nguyện vọng; kỹ năng thi tuyển; tạo việc làm, tìm việc làm trong và ngoài nước;
c) Tư vấn cho người sử dụng lao động tuyển dụng, quản lý lao động; quản trị và phát triển nguồn nhân lực, sử dụng lao động và phát triển việc làm.
-. Giới thiệu việc làm cho người lao động, cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động, bao gồm:
a) Giới thiệu người lao động cần tìm việc làm cho người sử dụng lao động cần tuyển lao động;
b) Cung ứng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động;
c) Cung ứng, giới thiệu lao động cho các đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động.
- Thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động.
- Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm và đào tạo kỹ năng, dạy nghề theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm.
Như vậy, để được hoạt động tuyển chọn lao động và giới thiệu, cung ứng lao động Việt Nam cho người sử dụng, doanh nghiệp của nước ngoài không hiện diện trên lãnh thổ Việt Nam thuộc lĩnh vực hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Doanh nghiệp phải được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định tại Khoản 2 điều 8 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Bộ Lao động – Thươn binh và Xã hội là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài có hợp đồng./.
TAG: Hỏi đáp về dịch vụ việc làm bao
Tin khác
Hỏi - Đáp về Chính sách bảo hiểm thất nghiệp
Hỏi - Đáp về Chính sách bảo hiểm thất nghiệp
Hỏi - Đáp về Chính sách bảo hiểm thất nghiệp
Hỏi - Đáp về Chính sách bảo hiểm thất nghiệp
Hỏi - Đáp về Chính sách bảo hiểm thất nghiệp
Hỏi - Đáp về Chính sách bảo hiểm thất nghiệp
Hỏi - Đáp về Chính sách bảo hiểm thất nghiệp
Hỏi - Đáp về Chính sách bảo hiểm thất nghiệp
Hỏi - Đáp về Chính sách bảo hiểm thất nghiệp