Xây dựng Đảng
Trang chủ / Thời sự / Xây dựng Đảng
Đại hội Đảng bộ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025: Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Trí tuệ
10:19 PM 18/08/2020
(LĐXH) - Ngày 18/8, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) khai mạc phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiếp nối sự thành công của phiên trù bị hôm 17/8.
Tham dự Đại hội có các đồng chí: Sơn Minh Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng; Đào Hồng Lan, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh; các Thứ trưởng và đại diện các vụ, ban, đơn vị thuộc Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; 183 đại biểu là đại biểu đương nhiên và đại biểu bầu từ Đại hội 39 đảng bộ, chi bộ trực thuộc.
Đoàn chủ tịch chủ trì Đại hội
Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Lê Tấn Dũng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH cho biết, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có nhiệm vụ quan trọng là phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trí tuệ để thảo luận, đóng góp một cách sâu sắc, đầy trách nhiệm cho các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII. Bên cạnh đó, kiểm điểm đánh giá khách quan, toàn diện về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ khóa VIII, tìm ra nguyên nhân chủ quan, khách quan của những việc đã làm được, chưa làm được và những hạn chế, yếu kém, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho việc lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ tới. Đồng thời trao đổi, thảo luận và quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp khả thi, đột phá để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhiệm kỳ 2020 - 2025, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện.
IMG-5544_1.JPG
Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH Lê Tấn Dũng phát biểu tại Đại hội
Đại hội còn có nhiệm vụ hết sức lớn đó là lựa chọn các đồng chí có đủ đức, đủ tài, đủ bản lĩnh chính trị, uy tín, thực sự có năng lực trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ lần thứ IX, bảo đảm là trung tâm đoàn kết của Đảng bộ để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ khóa IX.
Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ LĐ-TB&XH nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Lê Văn Hoạt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ đã trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội. Theo đó, với tinh thần đoàn kết thống nhất, sự phấn đấu nỗ lực của tập thể Cấp ủy cùng toàn thể cán bộ, Đảng viên, nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Bộ LĐ-TB&XH đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị theo Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, qua đó góp phần tích cực vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của ngành LĐ-TB&XH và sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Công tác xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được chú trọng, bảo đảm chất lượng, tiến độ và có những tiến bộ vượt bậc; các nhiệm vụ phát triển thị trường lao động, tạo việc làm; giáo dục nghề nghiệp; giảm nghèo; bảo đảm an sinh xã hội; bảo vệ, chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới, ... được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, có nhiều tiến bộ so với nhiệm kỳ trước.
Đồng chí Lê Văn Hoạt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ trình bày Dự thảo báo cáo Chính trị trình Đại hội
Đảng bộ cũng đã làm tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; triển khai kịp thời, nghiêm túc và có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng. Việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII được triển khai gắn với các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương đã mang lại nhiều kết quả quan trọng. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đã có chuyển biến rõ rệt; các cấp ủy đảng đã quan tâm hơn tới nhiệm vụ giáo dục chính trị, tư tưởng, chủ động nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên; tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng lấy công tác chính trị tư tưởng làm nòng cốt; tạo điều kiện để quần chúng giám sát tổ chức đảng, cán bộ và đảng viên.
Bên cạnh đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tập trung chỉ đạo và triển khai đạt kết quả tích cực; tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên; đồng thời, đội ngũ cán bộ, đảng viên đã nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, đức tính tận tụy, nêu gương và coi việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm tự thân, hằng ngày.
Các Đại biểu biểu quyết tại Đại hội
Nhiệm kỳ 2020 - 2025, tình hình thế giới sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; xu hướng hội nhập quốc tế song hành với những căng thẳng thương mại giữa các cường quốc. Trong nước, sau 35 năm đổi mới mặc dù có nhiều thuận lợi, song cũng có nhiều khó khăn, thách thức, tác động mạnh đến công tác xây dựng Đảng và hoạt động của Đảng bộ Bộ, nhất là vấn đề tư tưởng chính trị. Những yêu cầu đó đòi hỏi Đảng bộ Bộ LĐ-TBXH phải đổi mới toàn diện trên mọi lĩnh vực, trong đó có công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ. Tình hình đó đặt ra nhiệm vụ cho mỗi tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên phải nâng cao nhận thức, trình độ lý luận chính trị, đạo đức, trách nhiệm nêu gương, chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm tham mưu và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước...
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Bộ LĐ-TBXH đạt được trong nhiệm kỳ qua trên các lĩnh vực công tác theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ, đồng thời khẳng định: “Những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ LĐ-TBXH trong 5 năm qua đã đóng góp quan trọng trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về an sinh, phúc lợi xã hội và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đề ra”.
Đ/c Sơn Minh Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
Trước những hạn chế, tồn tại, đồng chí Sơn Minh Thắng đề nghị, ngay sau Đại hội, Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới nên đồng thời thảo luận, bàn và đề ra chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể đề khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra. Với những nội dung cụ thể, Đảng ủy Bộ cần đặc biệt coi trọng và làm thật tốt công tác tư tưởng, coi đây là nhiệm vụ hàng đầu, thường xuyên của mỗi cơ quan đơn vị; chủ động làm tốt công tác giáo dục chính trị, đạo đức lối sống và chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tăng cường hơn nữa sự phối hợp có hiệu quả giữa Đảng ủy Bộ với ban cán sự đảng, giữa các cấp ủy với lãnh đạo Bộ, lãnh đạo ban, đơn vị. Tiếp tục xây dựng Đảng bộ Bộ đoàn kết, thật sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng trực thuộc và chất lượng, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Lắng nghe dự thảo tóm tắt Báo cáo chính trị cùng các ý kiến đóng góp, đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH đánh giá cao những nỗ lực và kết quả mà Đảng bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. 05 năm là chặng dường dài để phấn đấu và trưởng thành. Nhiều vấn đề trong chương trình phối hợp của giai đoạn trước đã đặt nền móng cho cả nhiệm kỳ sau. Có thể thấy rằng những đột phá đó được xã hội và các cấp uỷ đảng ghi nhận.
Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH Đào Ngọc Dung phát biểu tại Đại hội 
"Trước hết đó là xây dựng thể chế. Đây là lĩnh vực mà 4 năm qua, với cách làm sáng tạo đã thông qua Bộ luật Lao động, như Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá thì đây là dấu ấn lịch sử của chúng ta, với những vấn đề hoàn toàn mới mẻ, rất khó, rất căn bản"- Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhận định. Bên cạnh đó, trong lĩnh vực người có công, Bộ đã tạo được những đột phá thực sự, một cuộc cách mạng trong giải quyết những hồ sơ tồn đọng, từ 22.000 hồ sơ cần giải quyết xuống còn 7.522 hồ sơ; giải quyết trên 2.224 hồ sơ công nhận liệt sĩ, 63.000 hồ sơ thanh niên xung phong… Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, 3 năm qua đã có chuyển biến căn bản, với những bước căn bản. Công tác cán bộ được thực hiện minh bạch công khai. Công tác tư tưởng, chính trị, xây dựng đảng nhuần nhuyễn, nhịp nhàng.
Bộ trưởng cho rằng, tới đây, khi Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi) được Quốc hội thông qua có thể tạo được dấu ấn mới trong chính sách người có công. Ngoài ra Luật đưa người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài, Công ước 105, Công ước 98… tạo ra dấu ấn, đặt nền móng rất quan trọng cho giai đoạn tiếp theo. Các chương trình giảm nghèo bền vững, tới đây sẽ chuyển sang chương trình giảm nghèo giai đoạn mới với những yêu cầu cao hơn…
Tương lai 5 năm tới được Bộ trưởng nhận định sẽ có rất nhiều khó khăn, thách thức trước mắt. Đó là chiến tranh thương mại, tác động Cách mạng công nghiệp 4.0, biến đổi khí hậu, già hoá dân số, trẻ em lang thang, người già neo đơn, tình trạng gia tăng người tâm thần, an ninh phi truyền thống, tác động của dịch Covid 19 khiến cho 37 triệu người lao động bị ảnh hưởng… Trước tình hình đó, Bộ trưởng đề nghị các đồng chí thực hiện tốt các nhiệm vụ:
Thứ nhất là công tác tư tưởng cho cán bộ đảng viên. Mỗi cán bộ đảng viên cần gương mẫu thực hiện nhiệm vụ chính trị, lấy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn là thước đo đánh giá đảng viên.Thứ hai là phối hợp xây dựng Đảng. Đây là nhiệm vụ phối hợp, bao gồm cả lãnh đạo; Tập trung cao hơn trong quán triệt học tập các văn bản chính trị, văn bản pháp luật. Thứ ba là xây dựng nội bộ trong sạch vững mạnh, ở đó mỗi bộ đảng viên thực sự là tấm gương cho quần chúng, kể cả trong lời nói, hành động, xây dựng niềm tin cho cán bộ đảng viên và quần chúng noi theo. Cuối cùng là dân chủ đi đôi với tập trung. Dân chủ thực sự trong sinh hoạt, hành động, công tác cán bộ, dân chủ trong xây dựng và thực hiện các chế độ chính sách, nhất là về tài chính. Nếu thực hiện được những điều đó, mỗi đảng bộ, mỗi chi bộ sẽ thực sự trong sạch và vững mạnh.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ Bộ LĐ-TBXH lần thứ IX nhiệm kỳ 2020-2025
Sau 2 ngày làm việc, với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, khách quan, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ LĐ-TBXH lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 23 đồng chí. Bầu 5 đồng chí là đại biểu chính thức và 1 đồng chí là đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Ban chấp hành Đảng bộ Bộ LĐ-TBXH lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội
Thứ trưởng Lê Tấn Dũng tặng hoa chúc mừng các đồng chí Ban chấp hành Đảng bộ Bộ khóa VIII không tái cử

 Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ Bộ LĐ-TBXH lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025:

1. Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH

 

2. Lê Văn Hoạt, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Đảng, Đoàn thể

 

3. Nguyễn Bá Hoan, Chánh Văn phòng Bộ

 

4. Nguyễn Tiến Tùng, Chánh Thanh tra Bộ

 

5. Nguyễn Văn Bình, Vụ trưởng Vụ Pháp chế

 

6. Hoàng Thị Thu Huyền, Vụ trưởng, Chủ tịch Công đoàn Bộ

 

7. Trương Anh Dũng, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp

 

8. Bùi Tôn Hiến, Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội

 

9. Nguyễn Huy Hưng, Cục trưởng Cục Quan hệ Lao động và Tiền lương

 

10. Nguyễn Văn Dư, Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể

 

11. Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em

 

12. Phạm Quang Phụng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính

 

13. Nguyễn Hữu Thọ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ

 

14. Phạm Trường Giang, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội

 

15. Tống Hải Nam, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước

 

16. Vũ Ngọc Thủy, Chánh Văn phòng Ban cán sự Đảng

 

17. Đào Ngọc Lợi, Cục trưởng Cục Người có công

 

18. Nguyễn Văn Hồi, Cục trưởng Cục Bảo trợ Xã hội

 

19. Vũ Trọng Bình, Cục trưởng Cục Việc làm

 

20. Trần Ngọc Túy, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

 

21. Tô Đức, Chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo

 

22. Đỗ Chí Dũng, Giám đốc Trung tâm Thông tin

 

23. Hà Thị Minh Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế. 


                                                                                                                                                                                                   Minh Ngọc
TAG: Đại hội Đảng bộ Bộ Lao động thương binh xã hội Bộ trưởng Đào Ngọc Dung Thứ trưởng Lê Tấn Dũng Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng bao
Tin khác
Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sỹ: Gặp mặt và tuyên dương 450 người có công tiêu biểu toàn quốc
Người đứng đầu ngành Lao động – Thương binh và Xã hội đã giải quyết kịp thời khúc mắc của công dân
Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm
Nỗ lực đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội địa bàn thủ đô
Đồng chí Đào Hồng Lan làm Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế
Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Đảng bộ Sở LĐ-TB&XH TP.HCM khóa VIII
Đảng ủy Trường Sĩ quan Lục quân 2 tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 382
Đại hội đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Chi đoàn Tạp chí Lao động và Xã hội nhiệm kỳ 2022 – 2024
Diễn tập Phân đội kỹ thuật tên lửa phòng không S-75M3