Xây dựng Đảng
Trang chủ / Thời sự / Xây dựng Đảng
Chi bộ Vụ Bình đẳng giới tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022
05:48 PM 26/05/2020
(LĐXH) - Ngày 26/5/2020, tại Hà Nội, Chi bộ Vụ Bình đẳng giới trực thuộc Đảng bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Bá Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ.
Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 397-KH/ĐU ngày 25/11/2019 của Đảng ủy Bộ về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Trí tuệ”, Đại hội Chi bộ Vụ Bình đẳng giới nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã tiến hành với 4 nội dung: (1) Tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022; (2) Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ Bộ lần thứ IX; (3) Bầu Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022; (4) Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Bộ lần thứ IX.
Đồng chí Lê Khánh Lương, thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội đã nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2017 - 2020 Chi bộ đã đạt được kết quả toàn diện trên các mặt công tác như: lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đã đạt kết quả tốt theo đúng chương trình, kế hoạch đã đề ra; trong đó, nổi bật là đã tham mưu cho Bộ thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng thành các chính sách hỗ trợ đối với phụ nữ, công tác phụ nữ và bình đẳng giới. Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong thực hiện chính sách liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới. Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thu hẹp khoảng cách giới; nâng cao vị thế của phụ nữ trong một số lĩnh vực, địa bàn có bất bình đẳng giới hoặc nguy cơ bất bình đẳng giới cao; đảm bảo sự bình đẳng của phụ nữ trong các hoạt động kinh tế - xã hội và gia đình,… Công tác xây dựng Đảng có chuyển biến, sức chiến đấu của chi bộ, đảng viên được nâng lên, phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc được cải tiến, bước đầu đưa sinh hoạt chi ủy, chi bộ vào nề nếp; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; tự phê bình và phê bình được tăng cường và phát huy hiệu quả; tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII; triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Đồng chí Nguyễn Bá Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ phát biểu chỉ đạo Đại hội
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Bá Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ đã bày tỏ sự nhất trí cao với Báo các chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 trình Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022. Trong đó, đồng chí đánh giá cao công tác chuẩn bị rất kỹ lưỡng các văn kiện trình Đại hội ngày hôm nay.
Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ cũng đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bình đẳng giới đã đạt được nhiều kết quả tích cực, mang tính lan tỏa, qua đó đã nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong thực hiện chính sách về bình đẳng giới. Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thu hẹp khoảng cách giới; nâng cao vị thế của phụ nữ trong một số lĩnh vực, địa bàn có bất bình đẳng giới hoặc nguy cơ bất bình đẳng giới cao; đảm bảo sự bình đẳng của phụ nữ trong các hoạt động kinh tế - xã hội và gia đình.
Về phương hướng nhiệm kỳ tới, đồng chí đề nghị, Chi ủy, Chi bộ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trí tuệ, chủ động phối hợp với Lãnh đạo đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; trong đó, cần tập trung vào những vấn đề lớn, quan trọng và giải quyết triệt để những khó khăn, vướng mắc để làm sao xây dựng và tổ chức thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030 đạt hiệu quả cao nhất; rà soát, hoàn thiện và thực hiện tốt các chính sách thúc đẩy bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; bảo đảm bình đẳng thực chất giữa nam và nữ về cơ hội, sự tham gia và thụ hưởng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, góp phần vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Trong công tác xây dựng Đảng, Chi bộ cần tập trung tăng cường trách nhiệm của Chi ủy, Bí thư Chi bộ đối với công tác chính trị, tư tưởng theo tinh thần Nghị quyết số 02 của Đảng ủy Bộ; trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác chính trị tư tưởng của chi bộ; căn cứ vào đặc điểm, tình hình thực tiễn của đơn vị để xác định trọng tâm, trọng điểm của công tác chính trị tư tưởng; tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện nghiêm các quy định về nêu gương của Đảng. Đồng thời, Chi bộ cần tiếp tục triển khai hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, về đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị; phát huy vai trò của Công đoàn đơn vị trong giám sát, phản biện, trong tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 ra mắt Đại hội
Thay mặt Đại hội, đồng chí Lê Khánh Lương, Bí thư Chi bộ đã cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, trực tiếp là đồng chí Nguyễn Bá Hoan, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ và hứa sẽ tiếp thu nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của đồng chí để nhiệm kỳ tới Chi bộ đạt được kết quả toàn diện hơn trên các mặt công tác.
Đại hội cũng đã bầu Chi ủy gồm 03 đồng chí, đồng chí Lê Khánh Lương tái cử Bí thư Chi bộ, đồng chí Trương Ngọc Anh được bầu giữ chức Phó Bí thư Chi bộ và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 02 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết./.

Nguyễn Văn Dư

 Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

TAG: Đại hội Chi bộ Vụ Bình đẳng giới nhiệm kỳ 2020-2022
Tin khác
Gặp mặt lãnh đạo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội các thời kỳ
Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sỹ: Gặp mặt và tuyên dương 450 người có công tiêu biểu toàn quốc
Người đứng đầu ngành Lao động – Thương binh và Xã hội đã giải quyết kịp thời khúc mắc của công dân
Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm
Nỗ lực đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội địa bàn thủ đô
Đồng chí Đào Hồng Lan làm Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế
Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Đảng bộ Sở LĐ-TB&XH TP.HCM khóa VIII
Đảng ủy Trường Sĩ quan Lục quân 2 tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 382
Đại hội đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Chi đoàn Tạp chí Lao động và Xã hội nhiệm kỳ 2022 – 2024