Giáo dục - Nghề nghiệp
Trang chủ / Giáo dục - Nghề nghiệp / Giáo dục - Nghề nghiệp
Yên Bái tăng cường phổ biến pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
03:10 PM 01/10/2021
(LĐXH)- Ngày 30/9/2021, UBND tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2022-2027”.
Mục tiêu chung của Kế hoạch là nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp (các trường cao đẳng, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cấp huyện, các đơn vị, doanh nghiệp đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp).
Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành nghiêm pháp luật; hình thành thói quen tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật; xây dựng lối sống, học tập, làm việc theo pháp luật của người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
Các nhà giáo tại Trường Cao đẳng nghề Yên Bái tham gia hội giảng giáo dục nghề nghiệp
Mục tiêu cụ thể: Có 15% giáo viên, giảng viên giảng dạy môn học pháp luật, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tuyên truyền viên, báo cáo viên pháp luật được đào tạo, bồi dưỡng để trở thành đội ngũ hạt nhân thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
Phấn đấu từ 90-100% cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo bộ chương trình, giáo trình, tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật cho người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động.
Phấn đấu 100% người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động trong các trường cao đẳng, trường trung cấp được tuyên truyền, phổ biến, thông tin đầy đủ, rộng rãi về pháp luật giáo dục nghề nghiệp, các nội dung pháp luật liên quan trực tiếp đến ngành, nghề đào tạo, vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp nhằm giúp người học nhận thức và thực hiện tốt các quy định của pháp luật.
Phấn đấu 100% người học trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp thuộc đối tượng học xong đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được thông tin, phổ biến các quy định pháp luật Việt Nam và pháp luật nước sở tại trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ, đời sống, công việc, vị trí việc làm sẽ đảm nhận.
Phấn đấu 100% trường cao đẳng, trường trung cấp triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo chương trình giáo dục chính khóa kết hợp với hoạt động ngoại khóa, tham quan thực tế tại các cơ quan, đơn vị thi hành pháp luật, cơ quan tư pháp; tích hợp, lồng ghép nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật bảo đảm phù hợp với hoạt động giáo dục chính trị đầu khóa, trong môn học Pháp luật và một số môn học khác theo chương trình đào tạo.
Phấn đấu 70% cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, trong đó 100% trường cao đẳng, trường trung cấp phát huy hiệu quả hoạt động hiện có của thư viện điện tử, tủ sách điện tử và học liệu được số hóa (bài giảng, tài liệu, sách tham khảo); thiết lập diễn đàn trao đổi trực tuyến về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để phục vụ việc học tập, giảng dạy, nghiên cứu của người học, nhà giáo, viên chức, cán bộ quản lý, người lao động và phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
Kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp (các trường cao đẳng, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cấp huyện, các đơn vị, doanh nghiệp đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp) trên địa bàn tỉnh.
Góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp, tạo chuyển biến về nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đi vào chiều sâu, góp phần bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền được thông tin về pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, học viên; của tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
Để thực hiện mục tiêu của chương trình, Yên Bái khẳng định tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp; đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp; ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy môn học pháp luật và công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp; huy động nguồn lục xã hội hóa thực hiện chương trình./.
Hồng Anh
TAG: Giáo dục nghề nghiệp Phổ biến pháp luật
Tin khác
Trường Sĩ quan Lục Quân 2 đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhì
Đồng chí Quản Minh Cường dự khai giảng và kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam tại Trường Cao đẳng ANND I
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo gặp mặt 50 thầy cô giáo tiêu biểu trong Chương  trình “Chia sẻ cùng thầy cô”
Trường Cao đẳng Nghề TP.HCM: Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Vinh danh, khen thưởng “Cán bộ, nhà giáo trẻ tiêu biểu năm 2021”
Hutech đối thoại giữa các thế hệ, truyền cảm hứng đánh thức khát vọng của sinh viên
Diễn đàn “Áp dụng công nghệ đổi mới việc dạy và học cho học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn”
Hợp tác quốc tế cơ hội và tiềm năng trong phát triển giáo dục nghề nghiệp
140 nhà giáo xuất sắc đoạt giải tại Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021
Bế mạc lớp bồi dưỡng nhân viên chuyên môn kỹ thuật  khối tàu