Xã hội
Trang chủ / Xã hội / Xã hội
Chính sách hỗ trợ đã kịp thời đến với người dân Hà Giang
04:10 PM 25/05/2020
(LĐXH)- Chính sách hỗ trợ khó khăn do đại dịch Covid-19 đã kịp thời đến với người dân Hà Giang. Trong đó, đối tượng người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo chi trả đạt 99,51%.
Cơ bản người dân được tiếp cận với chính sách
Trao đổi với phóng viên vào sáng 22/5, ông Sùng Đại Hùng Giám đốc Sở Lao động – TBXH Hà Giang, cho biết: Để kịp thời thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra theo Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ, Sở Lao động – TBXH đã tham mưu cho UBND tỉnh Hà Giang ban hành Quyết định số 665/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 về việc phê duyệt số đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ; Quyết định số 666/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của UBND tỉnh về việc tạm cấp kinh phí thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP (lần 1).
Người dân xã Phiêng Luông, huyện Bắc Mê (tỉnh Hà Giang) nhận tiền hỗ trợ tại điểm giao dịch Bưu điện
Ngoài ra, theo chức năng nhiệm vụ của ngành, Sở Lao động – TBXH còn tham mưu cho tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện; thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo của tỉnh và cung cấp số điện thoại của các thành viên trong Tổ giúp việc để kịp thời giải đáp các vướng mắc, phát sinh trong quá thực hiện; ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện gói hỗ trợ, đồng thời tổng hợp tiến độ thực hiện theo ngày báo cáo tỉnh và trung ương theo quy định.
Theo Quyết định phê duyệt số đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ, toàn tỉnh Hà Giang có tổng số 390.199 đối tượng, với tổng kinh phí hỗ trợ là 310,07 tỷ đồng, gồm: 2.491 đối tượng người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng (với số tiền hơn 3,736 tỷ đồng), 20.737 đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng (trên 31,1 tỷ đồng), 238.004 người thuộc hộ nghèo (hơn 178,5 tỷ đồng) và 128.967 người thuộc hộ cận nghèo (trên 96,7 tỷ đồng).
Trên cơ sở kết quả phê duyệt, UBND huyện, thành phố đã chỉ đạo Phòng Lao động - TBXH chuyển kinh phí và danh sách chi trả cho cơ quan Bưu điện các địa phương thực hiện chi trả cho các đối tượng theo quy định bắt đầu từ sáng ngày nghỉ lễ 30/4.
Tính đến hết ngày 12/5/2020, các chính sách hỗ trợ quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg đã được triển khai đến 193/193 xã, phường, thị trấn tại 11/11 huyện, thành phố trong tỉnh. Cơ quan Bưu điện đã thực hiện chi trả hỗ trợ hơn 306,643 tỷ đồng đến tận tay 386.000 đối tượng người có công với cách mạng; 20.406 đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng với số tiền xấp xỉ 30,6 tỷ đồng; 176.758,75 triệu đồng tới 235.681 người thuộc hộ nghèo và 95.585,75 triệu đồng cho 127.447 người thuộc hộ cận nghèo.
Phải khẳng định rằng, chính sách hỗ trợ đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 của Chính phủ đã chia sẻ khó khăn thiết thực nhất đối với người dân, hỗ trợ bảo đảm cuộc sống, góp phần ổn định xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Giang nói riêng. Chính sách này đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt, sát sao và sự vào cuộc tích cực của của cấp ủy, chính quyền các cấp và các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn toàn tỉnh.
Chưa thanh toán tiền hỗ trợ cho lao động vượt biên
Cũng theo Giám đốc Sở Lao động – TBXH Sùng Đại Hùng, qua theo dõi, nắm bắt việc tổ chức thanh toán tiền hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, có một số nơi để xảy ra tình trạng thanh toán tiền hỗ trợ cho người dân chưa đúng theo yêu cầu, hướng dẫn của UBND tỉnh. Chính vì vậy, ngày 7/5/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đã ký ban hành Công điện hỏa tốc số 1378/CĐ-CTUBND về việc thanh toán tiền hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ.
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Bí thư Huyện ủy, Thành ủy và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm tập trung quán triệt, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cấp huyện, phối hợp chặt chẽ cùng UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn, thực hiện nghiêm việc thanh toán tiền hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra trên địa bàn đảm bảo đúng đối tượng, đúng định mức, công khai, minh bạch, đến tận tay người được thụ hưởng chính sách.

Người dân xã Lũng Hồ, huyện Yên Minh (tỉnh Hà Giang) nhận tiền hỗ trợ khó khăn do Covid-19

Nghiêm cấm việc thanh toán tiền hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo mức cào bằng; khấu trừ tiền hỗ trợ vào các khoản đóng góp khác của địa phương; phải niêm yết, công khai ngay danh sách người dân được hỗ trợ (trong đó nêu rõ mức hỗ trợ, số tiền được hỗ trợ) tại trụ sở các thôn, bản; mở đường dây số điện thoại nóng của huyện để thu thập, tiếp nhận thông tin của các tổ chức và người dân phản ánh để kịp thời xử lý, trong quá trình tổ chức triển khai thanh toán tiền hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
Đặc biệt, đối với những đối tượng nằm trong danh sách được hưởng chính sách hỗ trợ khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra nhưng vượt biên, trốn sang nước ngoài lao động bất hợp pháp, trước mắt chưa thanh toán tiền hỗ trợ cho các đối tượng này.
Theo Công điện hỏa tốc số 1378/CĐ-CTUBND, Bí thư Huyện ủy, Thành ủy và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nào để xảy ra vi phạm các quy định trong thanh toán, chi trả tiền hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, phải chịu trách nhiệm trước Thường trực Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh.
Ủy ban MTTQ tỉnh chỉ đạo Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể các cấp, tổ chức giám sát chặt chẽ việc thanh toán tiền hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng.
Các ngành Y tế, Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kiểm tra y tế đối với những người xuất, nhập cảnh qua các cửa khẩu, lối mở, đường biên mốc giới nhằm ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 xâm nhập vào địa bàn; đồng thời, xử lý nghiêm các đối tượng vượt biên trái phép sang nước ngoài lao động bất hợp pháp.
Được biết, ngay sau khi chi trả xong gói hỗ trợ cho 4 nhóm đối tượng (người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo và cận nghèo), Hà Giang tiếp tục chỉ đạo và hướng dẫn các cơ quan chuyên môn; UBND cấp huyện và cấp xã, các doanh nghiệp khẩn trương triển khai việc rà soát, thống kê các đối tượng hỗ trợ, xác định chính xác đối tượng, đảm bảo không trùng lặp cũng như xác định cụ thể thời điểm được nhận hỗ trợ. Đặc biệt là đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm và lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thấp nghiệp, lao động bị ngừng việc, mất việc, hộ kinh doanh có doanh thu thuế dưới 100 triệu đồng.
Dự kiến cuối tháng 5/2020, Hà Giang sẽ tổ chức chi trả tiền hỗ trợ cho các đối tượng trực tiếp qua hệ thống Bưu điện, qua tài khoản ngân hàng của người dân và người lao động theo quy định; tiếp tục thực hiện chi trả trực tiếp tại hộ gia đình đối với nhóm đối tượng khó khăn; đồng thời, liên hệ thông báo đến các đối tượng không có mặt tại địa bàn đến nhận chế độ hỗ trợ.
Chí Tâm


TAG: Hà GIang Chi trả Hỗ Trợ Chính Sách gói 62 nghìn tỷ Nghị quyết 42 Quyết định 15
Tin khác
Quỹ sữa vươn cao Việt Nam và Vinamilk trao tặng 120.000 ly sữa cho trẻ em Hà Nội
Sơn La: Triển khai Kế hoạch phòng, chống mại dâm năm 2020
Bắc Giang: Nhiều hoạt động thiết thực lan tỏa phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” của đoàn viên thanh niên
Huyện Yên Thế: Thực hiện kịp thời, đầy đủ chính sách ưu đãi người có công
Kết quả tích cực trong công tác bình đẳng giới ở Kontum
Nam Định thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững
Hội Chữ thập đỏ Thạch Hà (Hà Tĩnh): “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng”
Trung tâm Điều dưỡng thương binh Lạng Giang: Ngôi nhà nghĩa tình của các thương, bệnh binh nặng
Tham vấn ý kiến chính sách, pháp luật về hỗ trợ nạn nhân của mua bán người