Video
Theo Truyền hình Vĩnh Long
2 tháng trước
Vĩnh Long tổ chức ngày hội việc làm - giáo dục nghề nghiệp năm 2022
Với mục tiêu đẩy mạnh hoạt động kết nối việc làm, hướng nghiệp, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi Covid-19, sáng 08/05, tại Quảng trường thành phố Vĩnh Long, Sở Lao động Thương binh và Xã hội khai mạc Ngày hội Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Vĩnh Long năm 2022.