Nghiên cứu - trao đổi
Trang chủ / Nghiên cứu - trao đổi / Nghiên cứu - trao đổi
Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong điều kiện hiện nay
08:39 AM 19/05/2017
LĐXH – Nhân kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2017), laodongxahoi.net xin trích đăng một số nội dung về xây dựng Đảng trong cuốn sách “Lý luận Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Tiền phong” của tác giả Đoàn Duy Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Lý luận Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng thể hiện tầm nhìn sâu xa và chính xác của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau khi Liên Xô sụp đổ và phe Xã hội chủ nghĩa không còn nữa, chúng ta càng thấy Chủ nghĩa Dân tộc Quốc tế là chính xác, nó khác hẳn với Chủ nghĩa Dân tộc hẹp hòi bởi vì, càng ngày càng thấy rằng các Đảng Cộng sản còn lại hầu hết cũng mang xu thế một Đảng Dân tộc Quốc tế. Và ngay cả khi phe Xã hội chủ nghĩa còn tồn tại thì các Đảng Cộng sản cũng mang tính chất dân tộc. Cuộc xung đột Liên Xô và Trung Quốc năm 1969; Trung Quốc đánh Việt Nam năm 1979 đã chứng tỏ điều đó.
Ngay cả đồng chí Maurice Thorez khi là Phó Thủ tướng của Chính phủ Liên hiệp giữa Đảng Xã hội Pháp và Đảng Cộng sản Pháp (1946) đã trả lời D’Argenlieu (lúc đó là Cao ủy Pháp ở Đông Dương) về cuộc xâm lược Việt Nam lần thứ 2 của thực dân Pháp: “Trước hết cần thương lượng với Việt Minh, nhưng nếu không xong thì phải đánh! Đánh! Đánh quyết liệt…” (Cognez! Cognez! Et cogner dur) (Trích “Chiến tranh Đông Dương” của D’Argenlieu xuất bản năm 1950 ở Paris).
Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Pháp đồng thời là Ủy viên Thường vụ Quốc tế cộng sản III, mà trả lời như vậy thì chúng ta càng thấy rõ bản chất con người trước hết là vì quyền lợi dân tộc họ.
Ngay tại Đại hội thành lập Đảng Cộng sản Pháp tại Tours tháng 12/1920 (Tách từ Đảng Xã hội ra, thành lập Đảng Cộng sản riêng, Nguyễn Ái Quốc là một trong những sáng lập viên), Nguyễn Ái Quốc nói với các đại biểu của Đảng Cộng sản Pháp: “Tôi không hiểu bất cứ điều gì về chiến lược, thủ thuật hành động và tất cả những từ đao to búa lớn mà các ông dùng, nhưng tôi hiểu một điều rất đơn giản: Quốc tế III quan tâm hứa sẽ giúp các dân tộc thuộc địa đang bị áp bức giành lại tự do và độc lập”.
Rồi, Nguyễn Ái Quốc đề nghị đưa vào cương lĩnh của Đảng Cộng sản Pháp mục giải phóng các thuộc địa của Pháp. Nhưng các đồng chí Pháp không tán thành và giải thích: “Khi Đảng Cộng sản Pháp nắm được chính quyền, chính quyền của Đảng sẽ ra sắc lệnh xóa bỏ chế độ thuộc địa…”. Nếu, Nguyễn Ái Quốc nghe theo lời khuyên của các đồng chí Pháp lúc đó, có lẽ hôm nay Việt Nam vẫn là thuộc địa của Pháp! Lá cờ tiền phong của phong trào giải phóng thuộc địa trên thế giới sẽ thuộc về nước nào? Và, liệu thế giới đến nay đã kết thúc chế độ thuộc địa chưa? Nói như thế, để thấy Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh sáng suốt như thế nào? Người thấy rõ “Tinh thần Quốc tế Cộng sản” chỉ là khẩu hiệu đối với người nhẹ dạ, còn đối với Nguyễn Ái Quốc - Người hiểu rất sâu sắc tâm lý con người, nhất là con người có chức có quyền, khi lợi ích phù hợp với lợi ích dân tộc họ, thì họ ủng hộ, nếu không phù hợp thì họ lảng tránh, nếu đụng chạm đến lợi ích của dân tộc họ thì họ phản đối, có khi họ gây ra chiến tranh, dù họ biết là sẽ làm cho bao nhiêu dân thường và binh lính hai bên bị giết, nhưng họ vẫn làm, như chiến tranh biên giới phía Bắc Việt Nam năm 1979 và tình hình diễn biến ở biển Đông hiện nay là “nhãn tiền” ai ai cũng nhìn thấy!
Cho nên sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ nói những lời giản dị dễ hiểu, dễ làm đối với nhân dân trong nước, cũng như đối với bạn bè quốc tế, nói đi đôi với làm, không dùng lời nói “mĩ miều, khoa trương” để lừa dối người khác… Đặc biệt là Người rất kiên nhẫn, rất ít nói, mặc dù có lúc gặp nhiều lời nói “trái tai” và những hành động quá khích, Người vẫn bình tĩnh, vì lợi ích của dân tộc để đoàn kết được mọi người.
Lý luận Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Tiền phong luôn luôn gắn liền với xây dựng Mặt trận Đoàn kết dân tộc và Đảng là nòng cốt của mặt trận, gồm những phần tử tiên tiến trong nhân dân, là những người đủ tài trí, mưu lược lãnh đạo đất nước, có phẩm chất đạo đức làm gương cho mọi người noi theo. Trong xây dựng Đảng, Người chú ý chất lượng hơn số lượng. Để có một Đảng Tiền phong, trước hết là từng đảng viên phải là chiến sĩ tiền phong cấu thành một Đảng Tiền phong. Do đó, Hồ Chí Minh đặc biệt chú ý giáo dục rèn luyện đảng viên phải là những người thực sự trung thành với dân tộc, gương mẫu trong cuộc sống, hoàn thành mọi công việc được giao.
Trong kháng chiến phải dũng cảm chiến đấu, trong hòa bình xây dựng phải cần kiệm liêm chính, không được hao phí của công. Trong chiến tranh phải biết tiết kiệm từng giọt máu của chiến sĩ. Trong hòa bình xây dựng phải tiết kiệm từng đồng xu, bát gạo, không được tham ô lãng phí, coi tham nhũng như “nội xâm”. Vì tiền của có được là do xương máu, mồ hôi nước mắt của nhân dân mà ra. Người đảng viên của một Đảng Tiền phong phải thực sự là đầy tớ trung thành của nhân dân, không được quan liêu hách dịch với dân như các ông quan, các chánh tổng, lý trưởng của thời phong kiến và thời Pháp đô hộ.
Để nhân dân thấy rõ sự khác biệt giữa 2 chế độ, giữa 2 loại người, nhân dân mới tin yêu Đảng, kẻ thù không có chỗ để xuyên tạc. Đặc biệt Hồ Chí Minh rất ghét kẻ dối trên lừa dưới, báo cáo không trung thực. Trong những bài báo, bài viết của Người, hầu hết đều tập trung vào giáo dục con người, mà trước hết là cho các đảng viên của Đảng, lấy đó học tập rèn luyện, trở thành chiến sĩ tiền phong, suốt đời phục vụ mục đích cao cả của Đảng, mà mục tiêu trước hết là xã hội không còn “người cùng khổ”, người nghèo. Đó là mục đích của Đảng đồng thời cũng là nền tảng của quốc gia.
Một chế độ mà mọi người đều có cuộc sống trung bình trở lên… thì chế độ đó là vô địch, không kẻ thù nào có thể động đến một tấc đất của họ mà không phải trả giá (dân giàu nước mạnh). Bảo vệ Tổ quốc, an ninh quốc gia sẽ có cái nền là lòng dân. Mọi người hết nghèo có nghĩa là mọi người đã hiểu cách làm giàu cho mình và góp phần xây dựng đất nước. Tạo thành một Việt Nam trí tuệ cùng nhau làm cho “dân giàu nước mạnh” đủ sức để bảo vệ đất nước, sánh vai cùng các cường quốc năm châu. Đó là một Đảng Tiền phong mà Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh suốt cuộc đời rèn luyện cho nó, bằng lý luận cũng như hành động cụ thể của mình, làm gương cho đồng chí của mình noi theo, để cùng nhau xây dựng một Đảng Tiền phong kiểu mới cho dân tộc Việt Nam.
Về Mặt trận Đoàn kết dân tộc, Người đặc biệt chú ý đến cá nhân những con người tiêu biểu, có tài năng đức độ để qui tụ được quần chúng. Thí dụ, Người quyết định đồng chí Dương Đức Hiền rút ra khỏi Đảng Cộng sản để làm Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Việt Nam - một đảng trong Mặt trận Đoàn kết dân tộc, gồm những nhà trí thức. Người hoan nghênh nhà thiên văn học Nguyễn Xiển lập Đảng Xã hội Việt Nam. Luật sư Phan Anh - Nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Bộ trưởng Bộ Ngoại thương, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam kể chuyện với tôi: “Tôi xin với Bác được vào Đảng, Bác bảo chú ở ngoài Đảng hoạt động có lợi cho Đảng nhiều hơn, như vậy chú là một đảng viên tốt của Đảng rồi…”.

Trong điều kiện hiện nay, để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cao cả của mình là xây dựng một nước hùng cường, đủ sức mạnh bảo vệ từng tấc đất của Tổ quốc và tiếp tục đưa cuộc sống hạnh phúc của nhân dân luôn được nâng cao, Đảng Tiền phong phải là: Đảng của trí tuệ, Đảng của văn minh như Bác Hồ đã chỉ bảo. Do đó, chúng ta cần tập trung làm cho xong mục tiêu ban đầu, ngay từ khi thành lập Đảng.

Về việc xóa đói giảm nghèo, cần có cơ chế xóa đói giảm nghèo bền vững. Phải chăng ta nên ra một bộ luật bảo đảm không để người dân trở lại đói nghèo - nó có thể sẽ là bộ luật đầu tiên trên thế giới. Điều này có ý nghĩa nhân quyền sâu sắc và rất khả thi, vì ta có chính quyền của dân, do dân và vì dân. Không phải như thời kỳ mất nước, muốn làm cũng không có điều kiện để làm. Ta cần có quyết tâm và với 2 điều kiện cần lưu ý:

1. Về người dân: phải chăm lo học tập, đến tuổi lao động là phải lao động, không được lười biếng, ăn bám. Phải biết tiết kiệm, không cờ bạc (người không có khả năng lao động thì hưởng chế độ phúc lợi xã hội). Người dân phải biết tự lực, tự cường thì nước mới hùng cường.

2. Về nhà nước (chính quyền): phải bảo đảm đủ cơ chế chính sách khuyến khích người lao động, tạo đủ việc làm cho người lao động. Việc này không khó, ta đang làm tích cực, lại có kinh nghiệm của nước bạn Malaixia. Về mặt địa chính, bạn không hơn ta, cách đây hơn 10 năm, Malaixia còn phải đưa lao động sang làm thuê cho Singapore. Nay, bạn đã không những giải quyết xong việc làm cho người lao động trong nước, mà còn đi thuê hàng chục vạn lao động nước ngoài đến Malaixia làm việc.

Hết đói nghèo là nền tảng chính trị vững chắc cho Đảng Tiền phong. Để làm trọn nhiệm vụ đưa đất nước trở thành nước hùng cường, Đảng cần được củng cố vững chắc, vì trong Đảng hiện nay còn một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên tham nhũng, thoái hóa biến chất, xa rời quần chúng…, cần phải ngăn chặn và giáo dục rèn luyện cho mọi đảng viên thực sự là chiến sĩ tiền phong, là đầy tớ trung thành của nhân dân, để đền đáp công ơn của nhân dân ủng hộ, bảo vệ Đảng, cùng Đảng làm nên sự nghiệp vĩ đại là đánh thắng hai đế quốc lớn, giải phóng đất nước, giữ vững biên cương phía Bắc và Tây Nam của Tổ quốc.

Đoàn Duy Thành
Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ
TAG: Chủ tịch Hồ Chí Minh Xây dựng Đảng sinh nhật Bác bao
Tin khác
Nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ trong cuộc cách mạng 4.0
Những vướng mắc trong triển khai Luật An toàn vệ sinh lao động và kiến nghị hoàn thiện chính sách
Dự báo tình trạng trẻ em bị bạo lực, xâm hại
Cách tiếp cận để xác định mức hợp lý lương tối thiểu ở Việt Nam: Vấn đề không đơn giản
Vì sao Nhà nước cần quy định lương tối thiểu?
Tầm quan trọng của dự phòng nghiện
Một số giải pháp giảm nghèo đa chiều ở Việt Nam
Phát triển mạng lưới cung cấp dịch vụ công tác xã hội – Nhu cầu tất yếu
Một số vấn đề pháp lý về hợp đồng lao động giúp việc gia đình