Bình đẳng giới
Trang chủ / Xã hội / Bình đẳng giới
Tuyên Quang tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý
08:56 AM 23/06/2020
(LĐXH)- Trong giai đoạn 2011 – 2020, công tác bình đẳng giới ở tỉnh Tuyên Quang có những bước chuyển biến rõ rệt, nhất là việc tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị.
Thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020, tỉnh Tuyên Quang đã ban hành các chương trình, kế hoạch giai đoạn và hàng năm về công tác bình đẳng giới. Đến nay đã có gần 50 sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 7/7 huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh thành lập, kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ và xây dựng quy chế hoạt động. Đặc biệt, nhằm thực hiện các quy định bình đẳng giới, nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ nữ có đủ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực lãnh đạo, quản lý đáp ứng với yêu cầu đẩy mạnh sự nghiệp CNH - HĐH, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và đưa các mục tiêu, chỉ tiêu về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ.
Tỉnh đã tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác cán bộ nữ, tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức hành động trong các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức - chính trị các cấp, các ngành, trong cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đặc biệt coi trọng vai trò của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị quan tâm, chăm lo đến công tác cán bộ nữ, nâng cao vị thế của phụ nữ trong mọi lĩnh vực công tác thông qua việc tăng cường sự tham gia lãnh đạo, quản lý của phụ nữ; thực hiện quyền bình đẳng giới giữa nam và nữ; lồng ghép cơ chế, chính sách cụ thể về độ tuổi trong quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đối với cán bộ, công chức nữ.
Công tác cán bộ nữ đã được Tuyên Quang quan tâm tăng cường
Đội ngũ cán bộ nữ từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao nhận thức chính trị và năng lực chuyên môn, trình độ quản lý. Từ đó đội ngũ cán bộ nữ của tỉnh đã không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Nhìn chung, công tác cán bộ nữ đã đạt được những kết quả tốt, từng bước làm chuyển biến nhận thức về công tác cán bộ nữ trong thời kỳ CNH - HĐH của lãnh đạo các cấp, các ngành trong tỉnh. Ngoài những chính sách ưu tiên trong tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ nữ thì công tác bổ nhiệm đề bạt luôn được tỉnh quan tâm.
Cụ thể, tính trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, tỉnh Tuyên Quang đã cử 191/473 đồng chí cán bộ nữ đi đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị, chiếm 40,38%; trung cấp lý luận chính trị 1.471/2.963 đồng chí, chiếm 49,65%; cử cán bộ nữ tham gia lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý của tỉnh 19/89 đồng chí, chiếm 21,35%; bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý 03/03 đồng chí, chiếm 100%; bồi dưỡng theo chức danh về công tác xây dựng Đảng 12/49 đồng chí, chiếm 24,49%; bồi dưỡng quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên cao cấp 10/30 đồng chí, chiếm 33,33%.
Theo số liệu quy hoạch cán bộ nữ nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2016 - 2021, tỷ lệ Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh là 17/78 đồng chí, chiếm 21,79%; Ban Thường vụ Tỉnh ủy 06/20 đồng chí, chiếm 30%. Quy hoạch cán bộ nữ vào Ban Chấp hành các Đảng bộ huyện, thành phố và Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy 164/553 đồng chí, chiếm 29,66%; quy hoạch cán bộ nữ vào Ban chấp hành các chi bộ, Đảng bộ cơ sở 1.652/4.691 đồng chí, chiếm 35,22%.
Quy hoạch cán bộ nữ nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026: chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh là 21/98 đồng chí, chiếm 21,43%; chức danh chủ chốt của Tỉnh ủy 07/26 đồng chí, chiếm 26,92%; quy hoạch cán bộ nữ vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, thành phố và Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy 233/754 đồng chí, chiếm 30,9%; quy hoạch cán bộ nữ vào Ban Chấp hành các chi bộ, Đảng bộ cơ sở: 1.793/5.076 đồng chí, chiếm 35,52%.
Có được kết quả trên là do Tuyên Quang làm tốt khâu phát hiện giới thiệu nguồn quy hoạch, thông qua các hoạt động thực tiễn ở cơ sở chủ động phát hiện những cán bộ có khả năng lãnh đạo, quản lý để tạo nguồn đưa vào quy hoạch cấp ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt; chú trọng phát hiện lựa chọn cán bộ nữ có năng lực và triển vọng phát triển để cử đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị. Đồng thời, giao nhiệm vụ rèn luyện thử thách qua thực tiễn, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm công tác để cán bộ trưởng thành đưa vào quy hoạch tạo nguồn cán bộ lâu dài.
Bên cạnh đó, việc luân chuyển, điều động và bổ nhiệm đối với cán bộ nữ đã được Ban thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc; công tác luân chuyển, điều động, bổ nhiệm và giới thiệu bầu cử đối với cán bộ đương chức và cán bộ trong diện quy hoạch bảo đảm phát huy dân chủ, đúng nguyên tắc, đúng quy trình quy định; đặc biệt quan tâm chú trọng cán bộ nữ có phẩm chất, năng lực, triển vọng phát triển.
Ngoài việc thực hiện tốt công tác quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ nữ thì các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang còn thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về bình đẳng giới trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm, sự đồng thuận, ủng hộ của cả hệ thống chính trị và nhân dân về lợi ích, sự cần thiết của việc phụ nữ tham gia vào các vị trí lãnh đạo, quản lý; vai trò, tầm quan trọng của công tác cán bộ nữ, quy hoạch cán bộ nữ, từ đó đảm bảo sự bình đẳng của phụ nữ, hướng tới thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị.

Chí Tâm

TAG: Tuyên quang bình đẳng giới cán bô
Tin khác
Quảng Ninh đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ  cho đội ngũ cán bộ làm công tác cai nghiện ma túy các cấp
Đắk Lắk đẩy mạnh truyền thông về công tác Bình đẳng giới
Thu nhập bình quân của hộ nghèo tại TP. Hồ Chí Minh tăng 3,5 lần
Trung tâm Bảo trợ xã hội Đắk Lắk: Chăm lo sức khỏe cho đối tượng...
Đồng Nai: Nhiều kết quả đạt được trong công tác giảm nghèo bền vững
Đắk Lắk triển khai nhiều dự án hỗ trợ giảm nghèo tại các huyện nghèo và các xã đặc biệt khó khăn
BHXH huyện Nhà Bè: Tập trung đẩy mạnh công tác tăng thu, giảm nợ và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT tự nguyện
Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè bảo đảm môi trường xanh-sạch-đẹp trong chăm sóc người có công
Đắk Lắk đẩy mạnh công tác quản lý, bảo vệ và chăm sóc cho trẻ em