Giáo dục - Nghề nghiệp
Trang chủ / Giáo dục - Nghề nghiệp / Giáo dục - Nghề nghiệp
Trường CĐ Kỹ nghệ II: Tổ chức hội thảo tham vấn nội dung chiến lược phát triển Trường giai đoạn đến năm 2030 tầm nhìn 2040.
08:45 AM 27/12/2020
(LĐXH) - Ngày 26/12/2020, Trường Cao đẳng (CĐ) Kỹ nghệ II đã tổ chức Hội thảo "Tham vấn nội dung chiến lược phát triển Trường CĐ Kỹ nghệ II đến năm 2030 tầm nhìn 2040".

TS.Nguyễn Thị Hằng, Hiệu trưởng Trường HVCT phát biểu tại hội thảo.

Dự hội thảo có Phó GS.TS. Vũ Đức Minh, Phó Vụ trưởng, Vụ Khoa giáo - Văn xã, Văn phòng Chính phủ; TS. Phạm Vũ Đức Bình, Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (GDNN)- Bộ LĐ-TB&XH; TS.Nguyễn Hồng Tây, Phó trưởng Đại diện Văn phòng Bộ LĐ-TB-XH tại TP.HCM; TS.Phan Chính Thức, nguyên Tổng cục Trưởng Tổng cục GDNN; TS. Nguyễn Thị Hằng, Hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ nghệ II cùng nhiều chuyên gia, nhà khoa học và lãnh đạo các doanh nghiệp, các trường trung học phổ thông,….

TS. Phạm Vũ Đức Bình, Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phát biểu  tại hội thảo.

Tại hội thảo, TS. Nguyễn Thị Hằng, Hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ nghệ II cho biết, thực hiện Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 4/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Trường đã tự chủ, tự chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển gia công nghệ và sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gắn với đào tạo; Tổ chức bộ máy nhân sự; tài chính từ năm 2016. Trường luôn chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho thị trường lao động tại địa bàn miền Đông Nam bộ và trên cả nước. Học sinh, sinh viên do Nhà trường đào tạo sau khi tốt nghiệp ra trường đều có việc làm đúng với chuyên môn, ngành nghề đã học.

Theo TS. Nguyễn Thị Hằng, giai đoạn 2020 – 2030, Trường tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 538/QĐ-TTg và phát triển theo đúng lộ trình của Tổng cục GDNN. Để phát triển mạnh hơn nữa, thời gian qua Nhà trường đã mời nhiều chuyên gia, nhà khoa học tham vấn giúp xây dựng được chiến lược phát triển Trường CĐ Kỹ nghệ II, giai đoạn 2020 – 2030 tầm nhìn 2030; Trên cơ sở phù hợp với điều kiện hiện có và đúng với chiến lược phát triển của Tổng cục GDNN. Theo đó, TS. Nguyễn Thị Hằng mong, các chuyên gia, nhà khoa học và lãnh đạo các doanh nghiệp, trường học nhiều ý kiến đóng góp, góp ý để Trường CĐ Kỹ nghệ II có chiến lược phát triển trong thời gian tới.

TS. Bùi Văn Hưng, Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ nghệ II  báo cáo tại Hội thảo

Phát biểu chỉ đạo hội thảo, TS. Phạm Vũ Quốc Bình, Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục GDNN cho rằng, hệ thống GDNN những năm qua đã đổi mới và có rất nhiều thành công. Để có thành công này Chính phủ và Thủ tướng đã đã ban hành nhiều văn bản để hệ thống giáo dục nói chung và GDNN nói riêng tham gia và phát nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới, thời kỳ công nghiệp hóa 4.0. Trên cơ sở đó, Bộ LĐ-TB&XH đã ban hành Quyết định số 980/QĐ-LĐTBXH ngày 11/8/2020 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới.

Hiện nay cuộc các mạng 4.0 đang phát triển đang làm thay đổi cách làm và phương thức sản xuất, có nhiều ngành nghề sẽ mất đi nhưng cũng xuất hiện thêm nhiều ngành nghề mới. Để hội nhập thành công, theo TS. Phạm Vũ Quốc Bình các cơ sở giáo dục nói chung và GDNN nói riêng phải thay đổi để thích ứng với tình hình mới. Qua đó, cần xây dựng hệ thống GDNN hiện đại, hội nhập. Tiếp tục đào tạo để chuyển dịch lao động nông thôn, đào tạo thích ứng một lực lượng lao động thích ứng với doanh nghiệp. Nói về Trường CĐ Kỹ nghệ II, TS. Phạm Vũ Quốc Bình ghi nhận và đánh giá cao hệ thống quản trị của Trường; chất lượng đào tạo của Trường ngày càng nâng cao chất lượng, gắn kết được với doanh nghiệp, nhân lực sau đào tạo thích ứng được với thị trường lao động của xã hội.

Để Trường CĐ Kỹ nghệ II, tiếp tục phát triển mạnh hơn nữa trong thời gian tới, Phó Tổng cục Trưởng mong muốn, các đại biểu dự hội thảo tích cực thảo luận, theo mẫu và đưa ra nhiều ý kiến góp ý cho dự thảo phát triển Trường giai đoạn đến năm 2030 tầm nhìn 2040. Theo TS. Phạm Vũ Quốc Bình, những ý kiến của các đại biểu dự hội thảo này sẽ làm tiền đề để xây dựng cơ chế phát triển Trường CĐ Kỹ nghệ II trong thời gian tới . 

Trình bầy về Dự thảo Chiến lược phát triển trường Cao đẳng Kỹ nghệ II giai đoạn đến năm 2030 tầm nhìn 2040, TS. Bùi Văn Hưng, Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ nghệ II cho biết, thời gian tới Trường tiếp tục thực hiện Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 4/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Nhà trường sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo mở rộng quy mô đào tạo, địa điểm đào tạo hợp lý nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao và đa dạng hóa của thị trường lao động, đáp ứng như cầu xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Đông Nam bộ, Tây Nguyên và cả nước. 

TS. Bùi Văn Hưng, Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ nghệ II trình bày về Dự thảo chiến lược phát triển của Trường CĐ Kỹ nghệ II giai đoạn đến năm 2030 tầm nhìn 2040.

Để thực hiện hiệu quả, “Chiến lược phát triển trường Cao đẳng Kỹ nghệ II giai đoạn đến năm 2030 tầm nhìn 2040”, TS. Bùi Văn Hưng chia sẻ một số dự thảo giải pháp thực hiện của Truowfngtrog thời gian tới như: Nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực cao, đáp ứng nhu cầu xã hội. Trong đó, tập trung phát triển chất lượng chương trình đào tạo, thực hiện đào tạo theo hệ thống tín chỉ, đào tạo theo đơn đặt hàng,…; mở rộng quy mô đào tạo, địa điểm đào tạo thích ứng nhu cầu nhân lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Đông Nam bộ, Nam Trung bộ, Tây Nguyên và cả nước,…; Kiểm định chất lượng GDNN theo chuẩn quóc gia, khu vực, quốc tế. Đồng thời, Phó hiệu Trưởng Trường CĐ Kỹ nghệ II cũng cho biết, trong dự thảo Chiến lược phát triển Nhà trường giai đoạn đến năm 2030 tầm nhìn 2040, đặc biệt quan tâm và tạo môi trường, điều kiện để học sinh, sinh viên phát triển toàn diện về trí tuệ, năng lực, thể chất có tri thức và kỹ năng nghề; đảm bảo học sinh, sinh viên sẽ có việc làm sau khi tốt nghiệp ra trường.

Tham gia ý kiến đầu tiên tại hội thảo, TS. Cao Thị Nga, giảng viên Trường Đại học Sài Gòn cho rằng, Trường CĐ Kỹ nghệ II, cần xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu Nhà trường. Đầu tiên cần phải nâng cao chất lượng chương trình đào tạo; mở rộng quy mô đào tạo; nâng cao dịch vụ đào tạo….

Các đại biểu nêu ý kiến tại Hội thảo

TS. Cao Thị Nga cho rằng, Trường cần nâng cao chất lượng chương trình như thế nào khi tâm lý xã hội, tâm lý phụ huynh hiện vẫn còn chưa muốn cho con em vào học trường nghề do họ chưa tin tưởng vào chất lượng đào tạo. Vậy, Trường CĐ Kỹ nghệ II cần phải xây dựng chương trình đào tạo như thế nào, thêm môn nào, bỏ ngành nào trong thời gian tới?. “Để thực hiệu quả thê chiến lược phát triển Trường cần tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên; đầu tư cơ sở vật chất hiện đại phục vụ cho công tác đào tạo nghề,…”: TS. Cao Thị Nga đưa ra ý kiến.

Tiếp ý kiến tại hội thảo, Phó GS.TS. Vũ Đức Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa giáo – văn xã, Văn phòng Chính phủ cho rằng, Trường CĐ Kỹ nghệ II cần nắm bắt lợi thế khi TP.Thủ Đức được thành lập. Đây là một thành phố phát triển trên nền tảng thông minh, công nghệ cao. Nhà trường lại nằm trên địa bàn nên cần nghiên cứu để đào tạo phát triển nguồn nhân lực phù hợp phục vụ cho khu vực và TP. Thủ Đức.  

Bên cạnh đó, Phó vụ trưởng Vụ Khoa giáo – văn xã, Văn phòng Chính phủ cho rằng, Trường cũng phải có tương tác nhiều hơn với doanh nghiệp và cộng đồng xã hội; cần đặt mục tiêu phát triển đến năm 2030, năm 2040 thì Trường sẽ nằm ở vị trí nào trong bảng xếp hạng của các trường CĐ tại khu vực,...

Các ý kiến tham giá khác của các đại biểu tại hội thảo chủ yếu tập trung, xây dựng mô hình đào tạo nghề kiểu mẫu để thu hút người học đáp ứng doanh nghiệp; thu hút doanh nghiệp tham gia phối hợp đào tạo lực lượng lao động; ứng dụng công nghệ thông tin trong việc đào tạo để nâng cao chất lượng; đặc biệt quan tâm đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên.

Đăng Hải

TAG: Cao đẳng KỸ nghệ II Phát triển Trường CĐ Kỹ nghệ II đến năm 2030
Tin khác
TP.HCM: Tổng kết công tác giáo dục nghề nghiệp và việc làm - an toàn lao động năm 2020
Tọa đàm khoa học về Chiến lược Phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 – 2030
Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội tuyên dương các sinh viên đạt giải các Kỳ thi Kỹ năng nghề
Trường CĐ Nghề TP.HCM:  Khai mạc các lớp đào tạo kỹ năng dạy học cho giáo viên các cơ sở GDNN và doanh nghiệp
Đắk Lắk:  Nhìn lại 10 năm thực hiện Đề án 1956 “Đã đào tạo nghề cho gần 36 nghìn lao động nông thôn”
Đội thi Trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM trở thành Quán quân Cuộc thi Tài Năng trẻ Logistics Việt Nam 2020
Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới
Những chuyển biến tích cực trong công tác giáo dục nghề nghiệp ở Bắc Kạn
Giải nhất cuộc thi Startup Kite thuộc về nhóm sinh viên Trường CĐ Nghề Lý Tự Trọng