An sinh xã hội
Trang chủ / Xã hội / An sinh xã hội
Trên 7.000 tin bài, phóng sự về BHXH, BHYT được đăng tải trong năm 2017
05:09 PM 17/05/2018
Các tin, bài, phóng sự, chương trình đều được đăng tải kịp thời, chất lượng ngày càng được đảm bảo, góp phần quan trọng trong việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền chính sách BHYT, BHXH theo tinh thần Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Tại Hội nghị tập huấn "Trang bị kiến thức về BHXH, BHYT cho phóng viên, biên tập viên chuyên trách cơ quan thông tấn, báo chí" diễn ra vào chiều ngày 16/5 tại Thành phố Quy Nhơn (Bình Định), ông Đào Việt Ánh - Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho biết, ngay từ đầu năm 2017, BHXH Việt Nam đã chủ động phối hợp tuyên truyền thường xuyên với 70 đầu mối của 60 cơ quan truyền thông, báo chí ở Trung ương, Hà Nội và Thành phố HCM. Đồng thời, tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình phối hợp dài hạn trong giai đoạn 2015-2020 giữa BHXH Việt Nam với 4 cơ quan truyền thông quốc gia, gồm Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân; phối hợp thường xuyên giai đoạn 2015-2017 với 21 cơ quan báo chí. Đây là giai đoạn BHXH Việt Nam triển khai phối hợp tuyên truyền mạnh mẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí một cách có hệ thống trên tất cả các loại hình báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử, rộng từ khắp Trung ương tới địa phương.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Kết quả, năm 2017 có trên 7.000 chuyên mục, chuyên trang, tin, bài, phóng sự… được cơ quan, báo chí Trung ương thực hiện; tang cao hơn so với năm 2016. Các tin, bài, phóng sự, chương trình đều được đăng tải kịp thời, chất lượng ngày càng được đảm bảo, góp phần quan trọng trong việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền chính sách BHYT, BHXH theo tinh thần Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Trong năm 2017, công tác phối hợp tuyên truyền giữa BHXH Việt Nam và các cơ quan thông tấn, báo chí đã được nâng lên tầm cao mới. Các cơ quan thông tấn, báo chí đã chú trọng đến việc xây dựng các chuyên trang, chuyên mục cố định để tuyên truyền về BHXH, BHYT. Hàng ngày, trên sóng của Đài Phát thanh, Truyền thình, trên các báo của Trung ương và địa phương đều có tin, bài, ảnh, phóng sự, tọa đàm về BHXH, BHYT và BHTN.

Nhằm cung cấp thông tin, nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền BHXH, BHYT cho phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí, BHXH Việt Nam đã tổ chức các hội nghị tập huấn trang bị kiến thức về BHXH, BHYT cho hàng tram phóng viên chuyên trách trên địa bàn cả nước; phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội thảo “Báo chí đồng hành cùng BHXH Việt Nam vì mục tiêu phát triển xã hội bền vững”.

Ông Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm UB các Vấn đề xã hội của Quốc hội

Ngoài ra, BHXH Việt Nam cũng thường xuyên tổ chức hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về chính sách BHXH, BHYT cho các nhà báo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí. Trong năm, BHXH Việt Nam đã tổ chức được 10 Hội nghị, trong đó có 1 hội nghị trực tuyến tại 2 điểm cầu Hà Nội và Thành phố HCM; 2 hội nghị trực tuyến tại 63 tỉnh, thành phố. Tại hội nghị, nhiều nội dung đã được BHXH Việt Nam cung cấp đầy đủ, kịp thời.

Nhìn chung, năm 2017, công tác tuyên truyền của ngành BHXH đã huy động được sức mạnh của toàn xã hội, sự vào cuộc của hệ thống chính trị, đặc biệt là các cơ quan truyền thông báo chí. Trong năm, công tác phối hợp tuyên truyền giữa BHXH Việt Nam với các cơ quan truyền thông, báo chí đã được tiến hành mạnh mẽ, chủ động với độ bao phủ rộng, tần suất tăng; các phóng viên, nhà báo được tập huấn trang bị kiến thức cơ bản về BHXH, BHYT và được tạo điều kiện tối đa tiếp cận thông tin ở cả Trung ương và địa phương. Hình thức tuyên truyền đa dạng; thông tin tuyên truyền đảm báo đúng định hướng, trọng tâm, trọng điểm. Chất lượng các hình thức tuyên truyền cũng được nâng cao. Nội dung tuyên truyền phong phú, đi vào chiều sâu, thực chất.

Ông Đào Việt Ánh -  Phó TGĐ BHXH Việt Nam

Có thế nói, trong năm 2017, các cơ quan thông tấn, báo chí đã thực hiện tốt vai trò là cầu nối tuyên truyền, đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT vào cuộc sống, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào hệ thống chính sách an sinh xã hội. Nhiều bài báo, nhiều phóng sự truyền hình về BHXH, BHYT được đầu tư công phu đã kịp thời phát hiện những khó khăn, trở ngại cũng như những cách làm hay cũng như nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đưa ra những cảnh báo về cách thức gian lận trong trục lợi quỹ BHYT, trốn đóng BHXH cho người lao động… mang lại hiệu ứng tích cực trong việc tổ chức, thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT; đồng thời nâng cao uy tín, khẳng định vị thế của BHXH Việt Nam trong tổ chức thực hiện tốt các chính sách về an sinh xã hội.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định

Năm 2018, cùng với việc tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI sẽ đặt ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch mà Nghị quyết đã đề ra vào năm 2020. Cùng với đó, việc Hội nghị Trung ương 7, khóa XII vừa thông qua Đề án Cải cách tiền lương và chính sách BHXH cũng sẽ đặt ra những nhiệm vụ quan trọng mới, đòi hỏi sự nỗ lực và quyết tâm lớn của cả hệ thống chính trị; trong đó, ngành BHXH Việt Nam với vai trò là cơ quan giúp Chính phủ tực tiếp tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT càng cần có những đổi mới, nỗ lực và bứt phá. Công tác tuyên truyền, chính sách pháp luật BHXH, BHYT, BHTN vì vậy càng cần tiếp tục  đẩy mạnh, đổi mới cả về nội dung và phương pháp tổ chức nhằm góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức của cộng đồng và mỗi người dân  về trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mình trong thực thi chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, hướng tới mục tiêu BHXH cho mọi người lao động và BHYT cho toàn dân.

Ông Hồ Quang Lợi - Phó chủ tịch Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Phát biểu tại hội nghị tập huấn, ông Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Trung ương Hội nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, Thường trực Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam luôn ý thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác truyền thông về lĩnh vực BHXH, BHYT. Do đó, lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho các phóng viên, nhà báo là cơ hội để các cơ quan quản lý Nhà nước, các nhà hoạch định chính sách, các cơ quan báo chí, nhà báo cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao hơn nữa hiệu quả truyền thông, làm chuyển biến nhận thức của toàn dân đối với hệ thống chính sách BHXH, BHYT.

Trên tinh thần đó, Phó chủ tịch Trung ương Hội nhà báo Việt Nam đề nghị các phóng viên, nhà báo tập trung vào trao đổi, thảo luật một số nội dung chính.

Một là, cần khẳng định vai trò quan trọng của BHXH Việt Nam, BHYT, BHTN, Bảo hiểm tự nguyện đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; những đóng góp quan trọng của BHXH Việt Nam cũng như mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa báo chí và BHXH Việt Nam thời gian qua.

Hai là, tích cực trao đổi, cập nhật thông tin về BHXH để có thêm những kiến thức về lĩnh vực này, từ đó sáng tạo ra các tác phẩm báo chí có hiệu ứng xã hội cao; đồng thời phân tích, chỉ rõ những bất cập, sai sót thường gặp trong tác nghiệp báo chí và tác hại của việc thông tin sai sự thật, thiếu khách quan trong lĩnh vực này.

Ba là, Bộ luật Hình sự 2015 (BLHS) được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 10, và được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 12/2017/QH14, đánh dấu bước tiến quan trọng, tạo cơ sở pháp lý vững chắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh của đất nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền con người, quyền công dân… BLHS gồm 26 chương, 426 điều; đặc biệt trong đó lần đầu tiên quy định hình sự hóa đối với hành vi trốn đóng, chiếm đoạt tiền BHXH, BHYT, BHTN thay vì chỉ áp dụng các biện pháp xử lý hành chính như trong thời gian qua.


Bốn là, các phóng viên, nhà báo cần đề cao trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, thực hiện nghiêm túc Luật Báo chí 2016 và 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo; không ngừng nâng cao chất lượng thông tin về BHXH trên báo chí; góp phần nâng cao nhận thức của người dân về hệ thống an sinh xã hội; khẳng định tầm quan trọng của chính sách BHXH là hết sức cần thiết, đặc biệt là giai đoạn hiện nay khi toàn Đảng, toàn dân đang tập trung đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Ông Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng, việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về các chính sách BHXH, BHYT trước hết là thuộc về các cơ quan quản lý Nhà nước thực thi chính sách pháp luật. Tuy nhiên, các cơ quan thông tấn báo chí cũng góp phần rất quan trọng trong việc tuyên truyền, giám sát, định hướng dư luận chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT thông qua việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật; góp phần nâng cao nhận thức, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, pháp luật về coing tá BHXH, BHYT; phát triển và mở rộng đối tượng nhằm đảm bảo quyền về ASXH của công dân theo quy định của Hiến pháp. Đồng thời, gắn liền với hiệu quả thực thi các chính sách, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên trong quan hệ BHXH, BHYT.  

Tại hội nghị tập huấn, lãnh đạo tỉnh Bình Định cho biết, nhận thức được vai trò quan trọng của các cơ quan thông tấn, báo chí trong việc tuyên truyền, định hướng nhận thức của nhân dân đối với chính sách pháp luật BHXH, BHYT nên trong những năm qua,  tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bình Định luôn quân tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát công tác này, đồng thời, tỉnh cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh thường xuyên phối hợp chặt chẽ, cùng với ngành BHXH tổ chức tuyên truyền về triển khai chính sách BHXH, BHYT kịp thời, đạt hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Sở Lao động – Thương bình và Xã hội, Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định và các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh đã thể hiện được vai trò chủ đạo và có nhiều đóng góp tích cực trong công tác thông tin, tuyên truyền về chính sách BHYT, BHXH. Qua đó góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của người dân, của cấp ủy, chính quyền, hội đoàn thể các cấp về quyền, trách nhiệm thực thi, chấp hành các quy định của Luật BHYT, Luật BHXH.

Kết quả, tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Bình Định đã có gần 104 ngàn nười tham gia BHXH, BHYT, gần 90 ngàn người tham gia bảo hiểm thất nghiệp… Tỷ lệ bao phủ BHYT của tỉnh đạt 87,4% dân số, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao.

Hà Giang
TIN LIÊN QUAN
TAG: bảo hiểm xã hội Bảo hiểm Xã hội Việt Nam BHXH BHXH Việt Nam truyền Thông báo Chí
Tin khác
Bộ Lao động - TBXH đề xuất kéo dài thời hạn cho vay từ gói 62.000 tỷ đồng
Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên: Đảm bảo tốt vệ sinh, môi trường để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, điều trị cho thương, bệnh binh
Thứ trưởng Lê Tấn Dũng trao Quyết định nghỉ hưu cho Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành
Hội thảo nâng cao chất lượng công tác phối hợp liên ngành trong tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán
Bảo hiểm Y tế thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19
Chú trọng công tác quản lý và bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc, nuôi dưỡng người có công
Người lái xe Trường Sơn và mô hình “khoán chui vận tải” những năm đầu đổi mới
Việt Nam cam kết xóa bỏ nạn mua bán người
Thí điểm nhiều mô hình cai nghiện mới để mang lại hiệu quả tốt hơn