Video
Theo Truyền hình Vì Trẻ em
2 tháng trước
Trẻ em không phải là cô dâu
(LĐXH)- Tình trạng tảo hôn diễn ra ở mọi lúc, mọi nơi và tập trung chủ yếu là ở các làng quê, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.