Video
Theo VTC14
2 tháng trước
Trầm cảm ở trẻ tuổi vị thành niên: Không thể xem nhẹ
Theo nhiều nghiên cứu, tỉ lệ trầm cảm ở trẻ em và trẻ tuổi vị thành niên là từ 2,6–19,4%. Ở Việt Nam tỉ lệ trầm cảm ở trẻ em tuổi học đường đã tăng lên đáng kể nhưng vẫn bị xem nhẹ. Vậy mức độ nguy hiểm của vấn đề này là gì?