Lao động
Trang chủ / Lao động / Lao động
TP.HCM: Phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2020 trước thời hạn
08:55 AM 28/08/2020
(LĐXH) – Sáng ngày 27/8/2020, Sở lao động – Thương binh và Xã hội TPHCM đã tổ chức Hội nghị giao ban về công tác Lao động và Người có công trong 8 tháng đầu năm 2020...
Ông Lê Minh Tấn - Giám đốc Sở phát biểu tại HỘi nghị giao ban 8 tháng đầu năm 2020

Theo báo cáo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2020, Sở đã thực hiện được 16/21 nội dung chương trình công tác trình UBND thành phố (đạt 133% so với 8 tháng và đạt 76,1% kế hoạch năm). Về chương trình công tác của Sở đến nay đã thực hiện được 20/28 nội dung công việc chủ yếu (đạt 100% so với 8 tháng và đạt 71,4% so với kế hoạch năm).

Theo Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, lĩnh vực Giáo dục – Nghề nghiệp (GDNN): 8 tháng đầu năm 2020, tuyển sinh đào tạo nghề đạt 101.137/461.000 học viên. Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thông đạt 3.860/6.500 người (đạt 59,39% kế hoạch năm). Tính đến tháng 8/2020 số lao động đang làm việc đã qua đào tạo là 83.784/131.000 người. Tương đương 3.990.602 lao động đang làm việc đã qua đào tạo, trên tổng số 4.724.799 lao động đang làm việc trên địa bàn TP (đạt 84,46%). Trong 8 tháng, trên địa bàn TP đã giải quyết việc làm cho 25.697 lượt người và 12.215 chỗ làm mới được tạo ra. Nâng tổng số giải quyết việc làm đến nay là 198.258/300.000 lượt người, đạt hơn 66% kế hoạch năm và số chỗ việc làm mới đến nay là 90866/135.000 chỗ, đạt hơn 67% kế hoạch năm.

Toàn cảnh hội nghị giao ban 8 tháng đầu năm 2020

Trong 8 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn TP.HCM đã tổ chức 31 phiên sàn giao dịch việc làm, ngày hội việc làm theo hình thức trực tuyến, trực tiếp. Trong đó, số người được tư vấn việc làm là hơn 250.000 lượt người, số người được giới thiệu việc làm là 55.293 lượt người, số người nhận được việc làm mới là 22.567 người.

Về lĩnh vực Lao động tiền lương – Bảo hiểm xã hội, từ đầu năm đến nay toàn TP đã tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể của 3.290/4.700 lượt doanh nghiệp; xác nhận 11.297/16.000 thang, bảng lương của doanh nghiệp; Số lượng người lao động tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) trên địa bàn TP, tính đến ngày 31/7/2020 là 2.317.100/4.651.808 người, chiếm 49,29% lực lượng lao động trong độ tuổi (giảm 0,71% so với chỉ tiêu Nghị quyết số 21-NQ/TW của Trung ương là 50%); Số lượng người lao động tham gia BH thất nghiệp là 2.242.433/4,651.808 người, chiếm hơn 48% vượt 13,21% so với Nghị quyết số 21-NQ/TW của Trung ương là 35%.

 Ông Đặng Minh Sự, Trưởng phòng GDNN Sở báo cáo tại Hội nghị

Theo Sở LĐ-TB&XH TP, công việc tiếp tục thực hiện triển khai chính sách hỗ trợ cho một số đối tượng khó khăn do tác động của dịch COVID-19 theo Nghị quyết sô 02/2020/NQ-HĐND ngày 27/3/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố; Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ. Tính đến ngày 10/8/2020 trên địa bàn TP.HCM đã giải quyết cho 543.345/543/345 đối tượng bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19, đạt 100%. Về thực hiện chính sách Người có công (NCC), từ đầu năm đến nay đã công nhận mới 1.097 trường hợp; Giải quyết trợ cấp thờ cúng liệt sĩ cho 483 trường hợp. Tiếp nhận 431 hồ sơ của NCC và của thân nhân liệt sĩ từ tỉnh, thành phố khác chuyển đến. Trong 8 tháng đầu năm 2020, Sở cũng đã tham mưu cho UBND TP tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2020). Tính đến ngày 10/8/2020, TP đã tổ chức tặng quà cho 73.339 người với tổng kinh phí hơn 72,516 tỷ đồng, đạt gần 100%. Bên cạnh đó, các quận, huyện cũng đã thực hiện chi, tặng quà bằng nguồn ngân sách trung ương cho 49.799 người, với tổng kinh phí hơn 10,25 tỷ đồng. Thực hiện chính sách hỗ trợ cho NCC với cách mạng và than nhân theo nghị quyết 42 và Quyết định 15, tính đến ngày 10/8/2020 thành phố đã chi hỗ trợ cho 32.530 NCC với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, kể cả thân nhân NCC đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động hàng tháng, đạt 100% tổng số đối tượng với tổng số tiền hỗ trợ là 48.898.550.000 đồng.

Về Chương trình giảm nghèo bền vững, hiện TP có 9.670 hộc nghèo, chiếm 0,39% tổ số hộ dân thành phố và 22.864 hộ cận nghèo. Theo Sở LĐ-TB&XH TP, để đảm bảo tiến độ thực hiện kiểm tra hiệu quả công tác giảm nghèo năm 2020, Sở đã đề nghị 24 quận – huyện báo cáo tiến độ thực hiện kiểm tra hiệu quả giảm nghèo và cập nhật thông tin thành viên hộ nghề, hộ cận nghèo năm 2020. Phối hợp với các ngành, đoàn thể triển khai thực hiện giải pháp cho vay vốn từ các nguồn quỹ Xóa đói giảm nghèo, Quỹ Quốc gia về việc làm, nguồn cho vay giải quyết việc làm, Quỹ giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn TP, nhằm giải quyết việc làm; Thực hiện chính sách an sinh xã hội cho người nghèo, hộ nghèo, hỗ trợ đào tạo nghề cho 348 người, giới thiệu việc làm cho hơn 1.200 lao động. Đồng thời, lập danh sách và cấp phát 125.574 thể BHYT, hỗ trợ sửa chữa nhà cho 119 hộ nghèo, cận nghèo,…

Lãnh đạo các phòng chuyên môn báo cáo tại Hội nghị giao ban

Về công tác bảo trợ xã hội, đại diện Sở LĐ-TB&XH TP cho biết, tiếp tục thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đang hưởng chính sách trợ cấp xã hội hàng tháng, đến nay TP đã thực hiện hỗ trợ cho 131.082 người với tổng kinh phí 64.368.850.000 đồng. Về tiến độ chi trả hỗ trợ cho đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng chính sách trợ cấp xã hội hàng tháng theo Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định 15/QĐ-TTg. Tính đến ngày 10/8/2020, trên địa bàn TP đã chi hỗ trợ cho 123.699 người, đạt 100% với số tiền là 185.548.000 đồng. Được biết, hiện số đối tượng đang được quản lý tại 16 cơ sở bảo trợ xã hội công lập trên địa bàn TP là 6.175 người. Còn số đối tượng do 62 cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập đang quản lý là 3.526 người. Trong 8 tháng đầu năm 2020 Sở LĐ-TB&XH TP cũng đã ban hành 15 quyết định thanh tra, kiểm tra, trong đó có 02 quyết định thanh tra đột xuất. Về công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động BHXH, Sở cũng đã ban hành 64 quyết định xử phạt vi phạm, với tổng số tiền là 969 triệu đồng. Ban cạnh đó, từ đầu năm đến nay đã tiếp 520 lượt công dân, hướng dẫn giải thích chính sách pháp luật.

Phát biểu kết luật tại buổi giao ban, ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH nhấn mạnh, những tháng cuối năm tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biết phức tạp, khó lường theo đó chúng ta phải thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ (nhiệm vụ kép) vừa chống dịch bệnh, vừa đảm biểu thực hiện hoàn thành những chỉ tiêu còn lại của năm. Không điều chỉ lại chỉ tiêu, nhưng đến ngày 30/11/2020 phải có gắng hoàn thành 100% kế hoạch. Theo đó, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP chỉ đạo, các phòng, ban và các đơn vị trực thuộc phải tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả và hoàn thành 05/21 đề án còn lại của kế hoạch trình UBND thành phố và 08/28 chương trình công tác của Sở. Đồng thời, đẩy nhanh việc thực hiện 04 chi tiêu Pháp lệnh do UBND thành phố giao và 34 chỉ tiêu của Ngành năm 2020.

Trong những chỉ tiêu còn lại ngành LĐ-TB&XH TP cần thực hiện trong thời gian tới, ông Lê Minh Tấn cho rằng, lĩnh vực GDNN cần quan tâm đào tạo nghề nông thông, theo đề án 1.956 và đẩy mạnh công tác giới thiệu việc làm cho lao động nông thông. Về lĩnh vực lao động – việc làm, thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh công tác giới thiệu việc làm cho người lao động, trong đó có những lao động bị mới bị mất việc làm; xem xét, xét duyện cho các chuyên gia vào làm việc tại thành phố, theo đúng quy định. Theo ông Tấn, đến nay thành phố có hơn 5 ngàn trường người lao động là các chuyên gia nước ngoài đăng ký vào làm việc tại TP. Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP cũng lưu ý các phòng, ban và đơn vị chuyên môn tiếp tục quan tâm đến công tác kiểm tra, xét duyệt hồ sơ chế độ ưu đãi NCC và thân nhân theo quy định. Trong đó có việc đẩy mạnh triển khai thực hiện hỗ trợ đối tượng vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng khác hoặc vợ khác tại Công văn số 2830/BLĐTBXH-NCC ngày 30/7/2020 của Bộ LĐ-TB&XH về thực hiện chính sách hỗ trợ cho NCC với cách mạng và thân nhân theo Nghị quyết 42 và Quyết định 15; Tăng cường công tác cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về thủ tục cấp phép lao động nước ngoài qua mạng điện tử../

Đăng Hải

TAG: Phấn đấu cuối tháng mười một hoàn thành 100% kế hoạch
Tin khác
Hội thảo khoa học quốc gia về 'Phát triển nguồn nhân lực định hướng công dân toàn cầu”
Đẩy mạnh tuyên tuyên Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở Bắc Kạn
Nâng cao nhận thức cho toàn dân về Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ ở Đồng Nai
Thừa Thiên Huế: Khai mạc Ngày hội việc làm nhân lực Công nghệ thông tin
Đạp xe diễu hành hưởng ứng Tháng phòng chống cháy nổ 2020
Bắc Kạn quan tâm thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn
Huyện Xuân Trường đẩy mạnh đào tạo nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn
Trung tâm DVVL Quảng Trị: Nhiều giải pháp đảm bảo quyền lợi cho người lao động
Đối thoại chính sách, pháp luật về An toàn, vệ sinh lao động