Video
Theo YTV
1 tháng trước
Tỉnh Yên Bái giải quyết việc làm cho trên 17.000 lao động
Yên Bái tiếp tục triển khai thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ vậy, số lao động được đào tạo và chuyển đổi nghề nghiệp tăng cao so với yêu cầu kế hoạch đặt ra.