Xã hội
Trang chủ / Xã hội / Xã hội
Tỉnh Quảng Ngãi: Thực hiện hiệu quả nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau
03:57 PM 24/11/2022
(LĐXH) - Nhằm nâng cao chất lượng đời sống, tinh thần với người cao tuổi (NCT), những năm qua, Câu lạc bộ (CLB) Liên thế hệ tự giúp đỡ nhau trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã vận dụng, triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình công tác Hội và đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.
Tính đến nay, toàn tỉnh có 10 CLB/06 huyện, thị xã, thành phố ban hành quyết định thành lập, trong đó có 07 CLB ra mắt đi vào hoạt động, 03 CLB có Quyết định thành lập nhưng chưa tổ chức ra mắt hoạt động. 07 CLB đã hoạt động cụ thể như sau: CLB thôn Liên Trì Tây thuộc xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn; CLB Liên thôn Cộng Hòa 1, Cộng Hòa 2, Thống nhất, Độc Lập thuộc xã Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi; CLB Liên khu dân cư số 8 thôn Tân An, Khu dân cư số 9 thôn Tân Mỹ, xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi; CLB Thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa; CLB Tổ dân phố 1, Thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức; CLB Liên thôn Vĩnh Bình, phường Phổ Ninh, thị xã Đức Phổ; CLB tổ dân phố 4 và tổ dân phố 5, phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ. 07 CLB có 413 thành viên, trong đó 70% NCT, 124 thành viên là người thấp tuổi chiếm 30%; 70% là phụ nữ - 289 thành viên; 65% là người cao tuổi nghèo, cận nghèo - 268 thành viên; người khá giả hơn trong CLB chiếm 35% - 144 thành viên. Bình quân mỗi CLB thu hút 59 thành viên tham gia, trong đó 41 thành viên là người cao tuổi. 07 Ban Chủ nhiệm được thành lập có 35 thành viên, đã xây dựng được 36 tổ thực hiện 08 mãng công việc; có 04/07 CLB huy động vốn ban đầu (huy động từ nội lực các thành viên đóng góp) với số tiền 238.500.000 đồng, trong đó thành viên tự đóng góp 218.500.000 đồng và huy động từ Quỹ chăm sóc 20.000.000 đồng.
NCT thực hiện bài tập dưỡng sinh của NCT tỉnh Quảng Ngãi
Đây là mô hình CLB thiết thực, hiệu quả, phù hợp với hoạt động của NCT và điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương, góp phần thích ứng với già hóa dân số, là mô hình CLB chặt chẽ về tổ chức, phong phú về nội dung, là sân chơi bổ ích cho NCT, giúp NCT tăng thu nhập, cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, gắn kết cộng đồng, thực hiện tốt luật pháp, chính sách đối với NCT ở địa phương.
Qua đó, hoạt động của các CLB đã góp phần xây dựng, củng cố tổ chức Hội NCT, đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao trình độ, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ Hội NCT, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác của NCT về chăm sóc phát huy vai trò NCT.
Tuy nhiên, việc xây dựng và nhân rộng mô hình CLB cũng còn một số khó khăn, hạn chế, như số lượng CLB được xây dựng và nhân rộng còn hạn chế, mới dừng lại ở thành phố, thị xã và 04 huyện đồng bằng, các CLB được thành lập chưa có nguồn hỗ trợ quỹ tăng thu nhập ban đầu từ ngân sách mà chủ yếu là vận động sự đóng góp của các thành viên trong CLB. Các thành viên tham gia CLB chủ yếu  người nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn..., nhưng chưa có sự hỗ trợ của cơ quan, đoàn thể; thiếu sự phối hợp với chính quyền địa phương, nhất là công tác tuyên truyền, tập huấn, triển khai thực hiện kế hoạch, theo dõi, giám sát, đánh giá hoạt động của CLB.
Bên cạch đó, một số địa phương chính quyền chưa thực sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện để xây dựng và nhân rông mô hình CLB. Chưa có sự phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước với Ban Đại diện Hội Người cao tuổi trong các hoạt động kiểm tra, đánh giá và giám sát.
Hội viên chia sẻ tại buổi sinh hoạt CLB Liên thế hệ tự giúp nhau
Từ những kết quả đạt được và những hạn chế nêu trên, để tiếp tục duy trì hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động và quản lý những CLB đã thành lập trong giai đoạn vừa qua và tiếp tục nhân rộng mô hình CLB đến năm 2025 theo Quyết định số 1336/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Tỉnh Quảng Ngãi đã đưa ra những mục tiêu cụ thể để thực hiện mô hình CLB từ nay đến năm 2025:
Mục tiêu đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh phấn đấu thành lập mới ít nhất 76 CLB (bình quân mỗi năm khoảng 19 CLB), thu hút 3.800 thành viên. Cụ thể: 50% xã, phường, thị trấn thuộc huyện đồng bằng, thị xã, thành phố có ít nhất 01 CLB; 30% xã, thị trấn các huyện miền núi, hải đảo có ít nhất 01 CLB.
Duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động và quản lý CLB đã thành lập trong giai đoạn 2018-2020 và các CLB mới được thành lập. 100% CLB có Quỹ để tăng thu nhập và Quỹ hoạt động do CLB tự quản lý theo Quy chế do CLB ban hành. Có ít nhất 70% CLB thực hiện đủ 08 hoạt động chính và được quản lý tốt để có ít nhất 50% thành viên được vay vốn tăng thu nhập, mọi thành viên CLB được nâng cao sức khỏe về thể chất, tinh thần, nâng cao nhận thức, kiến thức và bảo vệ quyền lợi.
Huy động sự tham gia của người cao tuổi, Hội Người cao tuổi, các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và cộng đồng để thực hiện hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. Nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ quyền lợi cho người cao tuổi, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thực hiện thành công các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
Góp phần thực hiện Chương trình Hành động của Chính phủ theo Nghị quyết số: 137/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới và Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi./.
Nguyễn Hoàng
TAG: CLB Liên thế hệ tự giúp nhau Quảng Ngãi Quảng Ngãi thực hiện hiệu quả
Tin khác
Thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm,  bền vững trong tình hình mới
Các nhãn hàng của Unilever Việt Nam triển khai Chương trình “Vì một mùa Tết yêu thương”
Bình Định chi trả trợ cấp ưu đãi cho hơn 32.600 người có công dịp Tết Quý Mão 2023
Đảm bảo mọi người dân đều được vui Xuân đón Tết Quý Mão đầm ấm
Hà Nam chăm lo Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội
Yên Bái tặng hơn 28.400 suất quà Tết cho người nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn
Tuyên Quang tặng 18.344 suất quà Tết Quý Mão cho người có công
Trung tâm CTXH và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hải Phòng: Tăng cường vận động nguồn lực hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
Thành phố Đà Nẵng tặng quà Tết Quý Mão cho gần 25.700 người có công với cách mạng