Video
Theo YTV
2 tháng trước
Thị xã Nghĩa Lộ nỗ lực trong công tác giảm nghèo
TX Nghĩa Lộ - tỉnh Yên Bái triển khai quyết liệt công tác giảm nghèo với tinh thần "không ai bị bỏ lại phía sau" và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.