Video
Theo Truyền hình Vì Trẻ em
4 tháng trước
Tham vấn kế hoạch khu vực Asean về xóa bỏ bạo lực trẻ em
(LĐXH)- Ngày 15/3/2019, tại Hà Nội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, với vai trò là Cơ quan chủ trì, tham gia Ủy ban Thúc đẩy và Bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em ASEAN (ACWC) của Việt Nam đã tổ chức Hội thảo "Tham vấn của Ủy ban Thúc đẩy và Bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em ASEAN năm 2019".