Video
Theo Truyền hình Vì Trẻ em
1 năm trước
Tăng cường hợp tác vượt qua đại dịch nhằm đạt mục tiêu xóa bỏ lao động trẻ em vào năm 2025
(LĐXH)- Chính phủ đã chỉ đạo Bộ LĐ-TB&XH và các bộ, ngành tiếp tục quan tâm các đối tượng dễ bị tổn thương, trong đó có đối tượng là trẻ em... bảo đảm công khai, minh bạch.