Video
Theo STV
2 tháng trước
Sơn La hỗ trợ việc làm cho người lao động
Các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố ở Sơn La đã thực hiện phân bổ nguồn vốn bổ sung và thu hồi nguồn vốn giải quyết việc làm để hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho người lao động.