Video
Theo STV
2 tháng trước
Sóc Trăng đẩy mạnh truyền thông và giảm nghèo
(LĐXH)- Đối với Dự án 4 “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin”, các cơ quan, đơn vị đã tập trung truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về công tác giảm nghèo.