Video
Theo Truyền hình Vì Trẻ em
2 tháng trước
Quỹ từ thiện Bloomberg và các tổ chức quốc tế hỗ trợ phòng, chống đuối nước trẻ em
Để giảm thiểu đuối nước trẻ em cần có sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế cũng như sự vào cuộc của Chính phủ.