Video
Theo VTC
2 tháng trước
Phụ nữ đã thực sự được bình đẳng giới?
(LĐXH)- Từ lâu, bình đẳng giới là vấn đề được cả xã hội dành sự quan tâm đặc biệt. Trong những năm qua, Việt Nam cùng các tổ chức quốc tế đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy bình đẳng giới, tuy nhiên, tại nhiều gia đình hiện đại, việc thực hiện bình đẳng giới đang gặp nhiều trở ngại khi tư tưởng “trọng nam, khinh nữ” vẫn đang tồn tại.