Tin trong nước
Trang chủ / Thời sự / Tin trong nước
"...Phong trào thi đua phải phát huy tốt vai trò trọng trách của người đứng đầu..."
08:57 AM 24/01/2018
LĐXH)- Đó là ý kiến phát biểu chỉ đạo và phát động phong trào thi đua của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tại hội nghị Đại biểu cán bộ, công chức, viên chức ngành Lao động – Thương binh và Xã hội, triển khai nhiệm vụ năm 2018 được tổ chức vào ngày 23/1.
Tham dự hội nghị có đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; các đồng chí Thứ trưởng: Doãn Mậu Diệp, Đào Hồng Lan, Lê Tấn Dũng, Lê Quân cùng gần 300 đại biểu là cán bộ, công chức, viên chức trong ngành.
Các đại biểu tham dự hội nghị
Báo cáo tại hội nghị, năm 2017, Bộ Lao động – TBXH đã tập trung triển khai và cơ bản hoàn thành cơ bản mục tiêu kế hoạch đề ra với 10 nhóm chỉ tiêu, 15 nhóm giải pháp và 3 nhiệm vụ trọng tâm, góp phần cùng cả nước hoàn thành toàn diện 13 chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi khu vực thành thị là 3,18%, tỷ lệ lao động qua đào tạo là 56%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ là 22,5%; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm khoảng 1,51% so với cuối năm 2016, trong đó các huyện nghèo giảm khoảng 5%. Cả nước tuyển sinh các cấp trình độ khoảng 2,2 triệu người, đạt 100,2% kế hoạch, ước tốt nghiệp năm 2017 khoảng 1,9 triệu người; tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có việc làm đạt trên 70%, nhiều ngành, nghề trọng điểm đạt trên 90% mức thu nhập trung bình trên 70 triệu đồng/tháng. Giải quyết việc làm cho trên 1,63 triệu người, đạt 102,48% kế hoạch, trong đó tạo việc làm trong nước cho trên 1,5 triệu người, đạt 100,7% kế hoạch; đưa trên 135 nghìn người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 127,6% kế hoạch. Ngành đã tập trung giải quyết hồ sơ tồn đọng về xác nhận, công nhận người có công với cách mạng với cách làm sáng tạo, linh hoạt, dân chủ, công khai, minh bạch, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân; kết quả đã xác nhận và tổ chức trao Bằng Tổ quốc ghi công cho 1.245 liệt sỹ, công nhận 2.500 thương binh và người hưởng chính sách như thương binh, cấp mổi, đổi trên 50.000 Bằng Tổ quốc ghi công. Ngoài ra, những lĩnh vực mà ngành được giao phụ trách đều hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội
Trong các phong trào thi đua, với phương châm chỉ đạo “Đoàn kết - kỷ cương - sáng tạo - hiệu quả”,  năm 2017, Bộ Lao động – TBXH đã tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm trong từng lĩnh vực; sâu sát, cụ thể đến từng khâu, từng công đoạn, từng địa bàn, từng đối tượng; đặc biệt tập trung cho các khâu đột phá về hoàn thiện thể chế, thực hiện chính sách ưu đãi người có công, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp và cải cách hành chính. Hoạt động các phong trào thi đua, khen thưởng trong cán bộ, công chức, viên chức luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, lãnh đạo của Ban cán sự,  Đảng ủy Bộ, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam, đây là những thuận lợi cơ bản để Bộ Lao động – TBXH và Công đoàn Bộ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị và tổ chức công đoàn vững mạnh.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung phát động phong trào thi đua năm 2018
Phát biểu và phát động phong trào thi đua, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, nhấn mạnh: Năm 2017, ngành Lao động - TBXH đã hoàn thiện khối lượng khổng lồ về thể chế, tất cả các quy chế làm việc của ban cán sự, lãnh đạo Bộ, tổ chức cán bộ, dân chủ, phân công nhiệm vụ. Từ cán bộ lãnh đạo đến công chức, viên chức và người lao động trong ngành đã tập trung hoàn thành mọi nhiệm vụ với phương châm minh bạch công, khai dân chủ gắn đồng thời vừa đề cao trách nhiệm tập thể, phát huy tốt vai trò, trọng trách của người đứng đầu trong cơ quan, đơn vị. Một năm ngành phải gồng mình lên với tinh thần và trách nhiệm tận tụy trong công việc, năm chúng ta chọn chủ đề “Đền ơn đáp nghĩa”, giải quyết hồ sơ tồn đọng người có công, một năm tập trung đẩy mạnh quản lý giáo dục nghề nghiệp, tăng cường công tác cải cách hành chính và ứng dụng thông tin… để hoàn thành 100% các chương trình, đề án được giao, không nhiệm vụ nào tồn đọng. Đặc biệt, trong năm qua, cả xã hội và hệ thống chính trị cùng vào cuộc chung tay với ngành Lao động - TBXH tao ra sự lay động lòng người, nhất là những thành công của các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ. Trong 13 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, trong đó có 3 chỉ tiêu then chốt nhất đó là giảm nghèo, giảm tỷ lệ thất nghiệp, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đã góp phần rất quan trọng vào tăng trưởng chung của đất nước.
Cũng tại hội nghị, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng đã gửi lời trân trọng cảm ơn lãnh đạo cấp ủy Đảng từ Đảng ủy, các bí thư chi bộ, chi ủy, công đoàn, đoàn thanh niên trong suốt 1 năm qua đã đồng cam cộng khổ cùng lãnh đạo Bộ. Các cơ quan, đơn vị toàn ngành đã nỗ lực với một tinh thần trách nhiệm cao độ để hoàn thành toàn diện, xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đây là một niềm hạnh phúc lớn, khẳng định ngành đang đi đúng hướng.
Thứ trưởng Đào Hồng Lan phát tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017
Nhấn mạnh, nhiệm vụ trong năm 2018, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho rằng: Nếu cứ làm tròn vai thuộc bài thì dễ, nhưng mình làm không phải chỉ vì để tròn vai thuộc bài mà phải làm quyết liệt, sáng tạo và hiệu quả. Thông điệp của ngành trong nhiệm vụ mới đó là "Bằng mọi cách đột phá để tạo cán bộ trẻ, người tài, có năng lực thật sự. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Các cán bộ công chức nói đi đôi với làm hoàn thành đột phá các mục tiêu. Xây dựng chính sách hợp lòng dân, lấy nhân dân làm thước đo. Giáo dục nghề nghiệp gắn thị trường lao động 4.0… coi đây là đòn bẩy với năng xuất hiệu quả”. Vì vậy, Bộ sẽ tiếp tục thực hiện tốt phương trâm “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả”. Những đơn vị nào chưa đoàn kết, chưa thống nhất cần ngồi lại với nhau, những đơn vị nào còn cán bộ chưa có kỷ cương, ý thức trách nhiệm chưa tốt, pháp ngôn chưa đúng đắn thì phải kiểm tra lại.
Chủ tịch Công đoàn Đào Ngọc Thịnh báo cáo tổng kết phong trào thi đua
Năm 2018, năm bản lề thực hiện Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với phương châm hành động Chính phủ đã đề ra là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, toàn ngành Lao động - Thương binh và Xã hội phải nỗ lực hơn nữa, kiên quyết khắc phục những tồn tại, hạn chế của năm 2017; quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tập trung, kiên trì, quyết liệt thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành đã đề ra. Nâng cao chất lượng, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực phục vụ công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Cải thiện, nâng cao đời sống người có công. Bảo đảm an sinh xã hội; mở rộng đối tượng và nâng cao hiệu quả của hệ thống an sinh xã hội đến mọi người dân; trợ giúp có hiệu quả cho các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương hoặc gặp rủi ro trong cuộc sống; nâng cao khả năng tự đảm bảo an sinh xã hội của người dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội.
Phó Cục trưởng Cục Việc làm Nguyễn Thị Quyên tham luận tại hội nghị
Bên cạnh đó, tiếp tục hoàn thiện, phát triển thị trường lao động nhằm huy động và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực phục vụ công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Cải thiện, nâng cao mức sống người có công. Bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội nhằm trợ giúp có hiệu quả cho các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương hoặc gặp rủi ro trong cuộc sống; nâng cao khả năng tự đảm bảo an sinh xã hội của người dân, tiến tới một nền an sinh xã hội hiện đại, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội, thực hiện dân chủ và công bằng xã hội.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung và các địa biểu chứng kiến lễ ký giao ước thi đua năm 2018
Sau các ý kiến tham luận, thảo luận tại hội nghị, ý kiến của Đoàn Chủ tịch, ý kiến chỉ đạo, phát động phong trào thi đua của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, với tinh thần “Đổi mới, sáng tạo, công khai, dân chủ”, toàn thể Hội nghị nhất trí thông qua nhiệm vụ thi đua chủ yếu năm 2018, đó là: Tiếp tục phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong toàn ngành; tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự quản lý của Nhà nước, phát huy vai trò của các đoàn thể; tổ chức nghiên cứu, xác định các nội dung thi đua phù hợp và phát động phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, đặc biệt xây dựng, triển khai, kiểm tra, giám sát thực hiện các loại quy chế của đơn vị; đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trên cả ba mặt: tổ chức, phong trào và các giải pháp, làm cho nó thực sự là động lực thúc đẩy mọi tập thể, cá nhân trong ngành cũng như toàn xã hội...  
Tại hội nghị, Bộ Lao động – TBXH cũng đã công bố Quyết định công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và tặng “Cờ thi đua xuất sắc” cho 14 đơn vị trực thuộc Bộ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2017, trong đó có Tạp chí Lao động và Xã hội.

Chí Tâm

TAG: Phong trào thi đua phải phát huy tốt vai trò trọng trách của người đứng đầu
Tin khác
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: “Bộ đạt và vượt mức tất cả các kế hoạch đề ra”
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam biểu dương Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội hoàn thành vượt bậc một số lĩnh vực trong năm 2018
Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội triển khai nhiệm vụ năm 2019
Công đoàn Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018
Công tác hợp tác và hội nhập quốc tế của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội năm 2018 đã có nhiều khởi sắc
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Tạp chí Lao động và Xã hội cần phấn đấu trở thành cẩm nang cầm tay của cán bộ ngành
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: “Năm 2019 phải là năm đột phá về thể chế”
Báo Lao động và Xã hội đã bám sát và tuyên truyền đậm nét các lĩnh vực công tác của Ngành
Viện Khoa học Lao động và Xã hội triển khai nhiệm vụ năm 2019