Video
Theo Truyền hình Vì Trẻ em
2 tháng trước
Phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em vì tương lai nguồn nhân lực
Ngày 01 tháng 12 năm 2021, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các bộ, ngành, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tổ chức Hội thảo triển khai Chương trình quốc gia về phòng ngừa và giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.