Phòng, chống TNXH
Hòa Bình nỗ lực thực hiện công tác cai nghiện ma túy và phòng chống tệ nạn mại dâm
Hòa Bình nỗ lực thực hiện công tác cai nghiện ma túy và phòng chống tệ nạn mại dâm
(LĐXH)-Hiện nay, tình hình tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh Hòa Bình vẫn còn nhiều phức tạp, vì vậy tỉnh thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác cai nghiện ma túy, phòng chống tệ nạn mại dâm, kiểm soát chặt chẽ tiến tới giảm dần tệ nạn ma túy, mại dâm, nâng cao chất lượng công tác cai nghiện và quản lý đối tượng sau cai, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.
Thủ tướng yêu cầu quản lý chặt chẽ người sử dụng ma túy gây mất an ninh trật tự xã hội Thủ tướng yêu cầu quản lý chặt chẽ người sử dụng ma túy gây mất an ninh trật tự xã hội
(LĐXH) – Thủ tướng Chính phủ có công điện số 365/CĐ-TTg ngày 20/04/2022 gửi tới Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nhanh chóng vào cuộc tăng cường công tác quản lý những đối tượng sử dụng ma túy, gây mất trật tự an ninh xã hội.
Đồng Nai kiên quyết đấu tranh phòng chống tệ nạn mại dâm Đồng Nai kiên quyết đấu tranh phòng chống tệ nạn mại dâm
(LĐXH)- Nhờ sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự vào cuộc quyết liệt của các đơn vị chức năng, một số tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự nói chung và các điểm hoạt động mại dâm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nói riêng đã giảm đáng kể.
Sơn La nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy Sơn La nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy
(LĐXH)- Thời gian qua, việc nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện, hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn được tỉnh Sơn La quan tâm triển khai kịp thời và đạt được kết quả ghi nhận.
Bắc Kạn tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp trong hệ thống chính trị để phòng, chống tệ nạn mại dâm Bắc Kạn tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp trong hệ thống chính trị để phòng, chống tệ nạn mại dâm
(LĐXH)-Nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác phòng, chống mại dâm; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, ý thức của toàn xã hội trong công tác phòng, chống mại dâm; phòng ngừa và ngăn chặn không để mại dâm phát sinh trong tuổi vị thành niên, học sinh, sinh viên, xâm hại tình dục trẻ em, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh năm 2022.
Tiền Giang hỗ trợ người điều trị nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng Tiền Giang hỗ trợ người điều trị nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng
(LĐXH)- Theo thống kê của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Tiền Giang, tính đến cuối năm 2021, toàn tỉnh có 7.576 người nghiện ma túy (7.242 nam, 334 nữ), tăng 888 người nghiện so với năm 2020. Riêng tại Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh đang quản lý, tổ chức cai nghiện cho 480 người.
Phú Thọ giảm thiểu tác hại của tệ nạn mại dâm Phú Thọ giảm thiểu tác hại của tệ nạn mại dâm
(LĐXH)- Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác phòng, chống mại dâm nhằm giảm thiểu tác hại của tệ nạn mại dâm đối với đời sống xã hội, ngày 3/3, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Phú Thọ ban hành kế hoạch phòng, chống mại dâm năm 2022.
Thanh Hóa cai nghiện phục hồi cho người nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện Thanh Hóa cai nghiện phục hồi cho người nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện
(LĐXH)- Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng toàn xã hội, công tác cai nghiện phục hồi cho người nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện của tỉnh Thanh Hóa cũng như cai nghiện tại gia đình, cộng đồng tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực.
Quảng Ninh tiếp tục quan tâm tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán Quảng Ninh tiếp tục quan tâm tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán
(LĐXH)-Trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh, tích cực phối hợp liên ngành trong tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh.
Kết quả đạt được trong công tác cai nghiện ma túy ở Hòa Bình Kết quả đạt được trong công tác cai nghiện ma túy ở Hòa Bình
(LĐXH)-Thời gian qua, Hòa Bình thường xuyên tuyên truyền, vận động phòng ngừa tệ nạn ma túy, chú trọng công tác cai nghiện tập trung, quản lý sau cai nghiện và vận động người nghiện cai nghiện tự nguyện trên địa bàn.
1 2 3 4 5 6 7