Phòng, chống TNXH
Giải pháp trong phòng, chống tệ nạn mại dâm ở Yên Bái thời gian tới
Giải pháp trong phòng, chống tệ nạn mại dâm ở Yên Bái thời gian tới
(LĐXH)-Trong giai đoạn 2016-2020, tình hình tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh Yên Bái không diễn biến phức tạp, số đối tượng tham gia hoạt động mại dâm không nhiều, chưa mang tính tổ chức chuyên nghiệp, thường hoạt động lén lút.
Kinh nghiệm trong công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm ở Yên Bái Kinh nghiệm trong công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm ở Yên Bái
(LĐXH)- Giai đoạn 2016-2020, công tác phòng chống HIV⁄AIDS, đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy, mại dâm tiếp tục được các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Yên Bái quan tâm tập trung chỉ đạo.
Yên Bái thực hiện đạt các mục tiêu Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020 Yên Bái thực hiện đạt các mục tiêu Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020
(LĐXH)-Giai đoạn 2016-2020, công tác phòng, chống mại dâm ở Yên Bái đã có chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức đối với cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ các cấp và nhân dân.Trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội được nâng cao.
Quảng Ninh: Tập huấn về luật, chính sách hỗ trợ nạn nhân mua bán người/người có nguy cơ là nạn nhân Quảng Ninh: Tập huấn về luật, chính sách hỗ trợ nạn nhân mua bán người/người có nguy cơ là nạn nhân
(LĐXH)-Thực hiện Quyết định số 978/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Dự án sử dụng vốn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài "Đấu tranh chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại tỉnh Quảng Ninh”- (Dự án TMSV) do tổ chức World Vision International tại Việt Nam tài trợ, ngày 30-31/10/2020, tại thành phố Hạ Long, Sở Lao động - TB&XH phối hợp với Tổ chức World Vision International tại Việt Nam tổ chức lớp tập huấn về luật, chính sách hỗ trợ nạn nhân mua bán người/người có nguy cơ là nạn nhân và tăng cường kết nối chuyển tuyến, chia sẻ thông tin cho cán bộ công tác xã hội và cán bộ điều phối.
TPHCM: Triển khai đồng độ nhiều chương trình hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về TPHCM:  Triển khai đồng độ nhiều chương trình hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về
(LĐXH) - Với mật độ dân nhập cư đông, đồng thời là đầu mối giao thương của cả nước và quốc tế, nên tội phạm mua bán người thường chọn TP.HCM làm nơi tập kết, trung chuyển đưa người ra nước ngoài. Nhằm hỗ trợ những nạn nhân bị mua bán trở về, từ năm 2016 đến nay thành phố đã triển khai nhiều chương trình lồng ghép an sinh xã hội với công tác dạy nghề, hỗ trợ việc làm cho các nạn nhân, giúp họ ổn định cuộc sống, góp phần ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng bị dụ dỗ, lừa gạt mua bán người ra nước ngoài.
Yên Bái: Những khó khăn đặt ra trong công tác phòng, chống mại dâm Yên Bái: Những khó khăn đặt ra trong công tác phòng, chống mại dâm
(LĐXH)-Do triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống mại dâm nên đến thời điểm hiện tại Yên Bái không có điểm nóng gây bức súc về mại dâm, không có điểm hoạt động mại dâm công cộng. Tình hình trật tự an ninh được đảm bảo, số người vi phạm pháp luật về mại dâm không nhiều. Tuy nhiên, công tác phòng, chống mại dâm tại tỉnh Yên Bái vẫn tồn tại nhiều khó khăn, hạn chế.
Sơn La: Chú trọng truyền thông, giáo dục pháp luật về phòng chống mại dâm Sơn La: Chú trọng truyền thông, giáo dục pháp luật về phòng chống mại dâm
(LĐXH) Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống mại dâm đã được các sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện.
Yên Bái tăng cường chỉ đạo phòng, chống mại dâm Yên Bái tăng cường chỉ đạo phòng, chống mại dâm
(LĐXH)-Trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh Yên Bái đã nỗ lực tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác phòng, chống mại dâm; giảm thiểu tác hại của hoạt động mại dâm đối với đời sống xã hội; bảo đảm quyền bình đẳng trong việc tiếp cận, sử dụng dịch vụ xã hội của người bán dâm; giảm tội phạm liên quan dến mại dâm.
Thành phố Sơn La: Triển khai nhiều biện pháp phòng, chống mại dâm Thành phố Sơn La: Triển khai nhiều biện pháp phòng, chống mại dâm
(LĐXH) Hiện nay, trên địa bàn thành phố Sơn La, tệ nạn mại dâm có nguy cơ tiềm ẩn ở các phường như Quyết Thắng, Quyết Tâm và xã Hua La. Công tác phòng chống tệ nạn mại dâm và phòng chống HIV/AIDS có liên quan chặt chẽ với nhau, chịu tác động của nhiều yếu tố như: cá nhân, gia đình, cộng đồng, việc làm, bạn bè, xã hội... Do vậy, việc phòng chống ma túy, mại dâm và lây nhiễm HIV cần phải được tiến hành một cách đồng bộ có sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân.
Tăng cường cơ sở pháp lý để triển khai các hoạt động trợ giúp nạn nhân bị mua bán trở về Tăng cường cơ sở pháp lý để triển khai các hoạt động trợ giúp nạn nhân bị mua bán trở về
(LĐXH)-Ngày 15/10/2020, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) phối hợp với Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) và Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người (sau đây gọi là Nghị định số 09/2013/NĐ-CP).
1 2 3 4 5 6 7