Video
Theo Truyền hình Vì Trẻ em
2 tháng trước
Phòng chống lao động trẻ em khi Việt Nam thực hiện cam kết quốc tế về thương mại
(LĐXH)- Sáng 13/3/2019, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tổ chức Đối thoại chính sách với chủ đề "Tiêu chuẩn lao động quốc về lao động trẻ em trong bối cảnh cam kết quốc tế về thương mại”.