Pháp luật
Đại gia bảo hiểm BIC bị kiện vì chây ì thanh toán
Đại gia bảo hiểm BIC bị kiện vì chây ì thanh toán
BIC - một trong những đơn vị thống lĩnh thị phần bảo hiểm tài sản tại Việt Nam hiện nay vừa bị doanh nghiệp khởi kiện vì chây ì thanh toán bảo hiểm.
Hỏi - Đáp về các quy định của pháp luật lao động liên quan đến thỏa ước lao động tập thể Hỏi - Đáp về các quy định của pháp luật lao động liên quan đến thỏa ước lao động tập thể
(LĐXH)- Để giúp quý độc giả tìm hiểu thêm những thông tin cơ bản về các quy định của pháp luật lao động về thỏa ước lao động tập thể, Tạp chí Lao động và Xã hội phối hợp với Sở Lao động -Thương binh và Xã hội Hà Nội thông tin, giải đáp những thắc mắc của độc giả liên quan đến lĩnh vực này.
Hỏi - Đáp về quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ lao động Hỏi - Đáp về quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ lao động
(LĐXH) - Để giúp quý độc giả tìm hiểu thêm những thông tin cơ bản về các quy định của Nhà nước về quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ lao động, Tạp chí Lao động và Xã hội phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội thông tin, giải đáp những thắc mắc của độc giả liên quan đến lĩnh vực này.
Hỏi - Đáp về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất Hỏi - Đáp về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất
(LĐXH) - Để giúp quý độc giả tìm hiểu thêm những thông tin cơ bản của các qui định của pháp luật về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất, Tạp chí Lao động và Xã hội phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội thông tin, giải đáp những thắc mắc về các quy định trong áp dụng xử lý kỷ luật khi người lao động vi phạm các qui định của pháp luật và nội qui của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
Hỏi - Đáp về Tổ chức Hội nghị Người lao động thường niên Hỏi - Đáp về Tổ chức Hội nghị Người lao động thường niên
(LĐXH)-Để giúp quý độc giả tìm hiểu thêm những thông tin cơ bản về các quy định của Nhà nước về vai trò của việc tổ chức Hội nghị Người lao động thường niên trong doanh nghiệp, Tạp chí Lao động và Xã hội phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội thông tin, giải đáp những thắc mắc của độc giả liên quan đến lĩnh vực này.
Hỏi - Đáp về các quy định của pháp luật về xây dựng thỏa ước lao động tập thể, giải quyết đình công, tranh chấp lao động Hỏi - Đáp về các quy định của pháp luật về xây dựng thỏa ước lao động tập thể, giải quyết đình công, tranh chấp lao động
(LĐXH) – Để giúp quý độc giả hiểu thêm các quy định của pháp luật về xây dựng thỏa ước lao động tập thể, giải quyết đình công, tranh chấp lao động, Tạp chí Lao động và Xã hội phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội thông tin, giải đáp những thắc mắc của độc giả liên quan đến lĩnh vực này.
Hỏi - Đáp về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất Hỏi - Đáp về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất
(LĐXH) - Để giúp quý độc giả tìm hiểu thêm những thông tin cơ bản của các quy định của pháp luật về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất, Tạp chí Lao động và Xã hội phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội thông tin, giải đáp những thắc mắc về các quy định trong áp dụng xử lý kỷ luật khi người lao động vi phạm các qui định của pháp luật và nội quy của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
Hỏi - Đáp về vai trò của tổ chức Công đoàn trong xây dựng quan hệ lao động trong doanh nghiệp Hỏi - Đáp về vai trò của tổ chức Công đoàn trong xây dựng quan hệ lao động trong doanh nghiệp
(LĐXH)-Để giúp quý độc giả tìm hiểu thêm những thông tin cơ bản về các quy định của Nhà nước về vai trò của tổ chức Công đoàn trong xây dựng quan hệ lao động trong doanh nghiệp, Tạp chí Lao động và Xã hội phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội thông tin, giải đáp những thắc mắc của độc giả liên quan đến lĩnh vực này.
Liên quan đến vụ dâm ô trẻ em ở Trung tâm hỗ trợ xã hội TP.HCM: Đã khởi tố ông Nguyễn Tiến Dũng Liên quan đến vụ dâm ô trẻ em ở Trung tâm hỗ trợ xã hội TP.HCM: Đã khởi tố ông Nguyễn Tiến Dũng
(LĐXH) - Đó là thông tin được đại diện Công an Q. Bình Thạnh, TP.HCM cho biết tại buổi họp báo cung cấp thông tin về vụ việc dâm ô trẻ em ở Trung tâm hỗ trợ xã hội (HTXH) TP.HCM do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) TP.HCM, Công an TP.HCM và Sở Thông tin -Truyền thông (TTTT) cùng các cơ quan liên quan tổ chức tại Trung tâm báo chí Thành phố vào chiều 18/11.
Hỏi - Đáp về các quy định của pháp luật về giải quyết đình công, tranh chấp lao động Hỏi - Đáp về các quy định của pháp luật về giải quyết đình công, tranh chấp lao động
(LĐXH) – Để giúp quý độc giả hiểu thêm các quy định của pháp luật về xây dựng thỏa ước lao động tập thể, giải quyết đình công, tranh chấp lao động, Tạp chí Lao động và Xã hội phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội thông tin, giải đáp những thắc mắc của độc giả liên quan đến lĩnh vực này.