Video
Theo VTV24
3 tháng trước
Ổn định việc làm tại chỗ cho lao động miền núi
Thị trường lao động sẽ có nhiều biến động trong năm 2023 đặc biệt là đối với khu vực miền núi.