Bình đẳng giới
Trang chủ / Xã hội / Bình đẳng giới
Ninh Thuận: Từng bước tiến tới bình đẳng về mọi mặt cho phụ nữ
03:23 PM 27/05/2019
(LĐXH) - Với nhiều chương trình lồng ghép, kết hợp nhiều giải pháp đồng bộ công tác giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho lao động nữ ở Ninh Thuận đã đạt được những kết quả đáng kể, tương ứng 16.667 lao động đã giải quyết việc làm (đạt tỷ lệ 49,52%) và 4.799 lao động nữ được đào tạo nghề (đạt tỷ lệ 52,5%).

Thực hiện mục tiêu bình đẳng giới (BĐG) và vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBPN), UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành và triển khai thực hiện hiệu quả các kế hoạch, đề án, nghị quyết, chương trình hành động về công tác cán bộ nữ và hoạt động BĐG, VSTBPN. Công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật về BĐG, vì sự tiến bộ của phụ nữ được triển khai rộng khắp với nhiều nội dung và hình thức đa dạng nhằm tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động về giới và BĐG cho mọi người dân ở cộng đồng, cán bộ công nhân, viên chức, người lao động nói chung và các nhà quản lý, hoạch định chính sách nói riêng; đồng thời khẳng định vai trò của cán bộ nữ trong các hoạt động xã hội.

Các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về công tác nữ đã được địa phương đặc biệt quan tâm, tổ chức thực hiện thường xuyên, rộng khắp. Chỉ riêng trong năm 2018, toàn tỉnh đã tổ chức hơn 1.262 buổi tuyên truyền thu hút trên 30.548 lượt người tham gia. Các mô hình truyền thông về BĐG và VSTBPN cũng tiếp tục được duy trì và nhân rộng mạng lưới các câu lạc bộ, mô hình đã góp phần hỗ trợ, tư vấn giúp các nạn nhân bị bạo lực gia đình; nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi trong thực hiện BĐG và phòng, chống bạo lực gia đình; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Với nhiều chương trình lồng ghép, kết hợp nhiều giải pháp đồng bộ công tác giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho lao động nữ ở Ninh Thuận đã đạt được những kết quả đáng kể, tương ứng 16.667 lao động đã giải quyết việc làm (đạt tỷ lệ 49,52%) và 4.799 lao động nữ được đào tạo nghề (đạt tỷ lệ 52,5%). Tỷ lệ nữ làm chủ doanh nghiệp là năm 2018 là 657/2.884 đạt 22,8%. 100% phụ nữ ở vùng nông thôn nghèo, vùng đồng bào dân tộc có nhu cầu và đủ điều kiện được vay vốn ưu đãi từ các chương trình việc làm, giảm nghèo và các nguồn tín dụng chính thức.

Cơ hội việc làm ngày càng bình đẳng cho lao động nữ

Bên cạnh đó, tỉnh Ninh Thuận đã nỗ lực lồng ghép các chỉ tiêu và nội dung về BĐG vào tất cả các chương trình, kế hoạch của các ngành như Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa, Thể thao và du lịch... Công tác xã hội hóa giáo dục được các cấp, các ngành quan tâm, nhân dân tích cực hưởng ứng. Đã tập trung tăng cường công tác giáo dục - đào tạo, đặc biệt quan tâm nâng tỷ lệ nữ tại vùng sâu, vùng xa, phụ nữ dân tộc thiểu số tham gia học tập, nhờ vậy tỷ lệ nữ biết chữ hàng năm tăng, đã thu hẹp dần khoảng cách giữa nam và nữ về trình độ. Công tác phát triển đảng viên nữ, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng, trình độ, năng lực của cán bộ nữ, quy hoạch, bố trí sử dụng cán bộ nữ, tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo từng bước được chú trọng.

Bên cạnh đó, các hoạt động bảo đảm BĐG trong đời sống gia đình, từng bước xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới. Nhận thức của nam giới trong việc chia sẻ công việc trong gia đình với phụ nữ ngày càng được thể hiện rõ hơn, tạo điều kiện cho nữ giới được học tập, công tác và tham gia vào các hoạt động xã hội. Khảo sát từ cơ sở cho thấy khoảng cách về thời gian tham gia công việc gia đình của nữ so với nam đã rút ngắn xuống 1,5 lần, đạt tỷ lệ 100%; 89/112 số nạn nhân của bạo lực gia đình được phát hiện được tư vấn về pháp lý và sức khỏe, được hỗ trợ và chăm sóc tại các cơ sở trợ giúp; 106/112 người gây bạo lực gia đình được phát hiện được tư vấn tại các cơ sở tư vấn, đạt tỷ lệ 95%.

Truyền thông bằng nhiều hình thức phong phú nhằm thay đổi nhận thức về bình đẳng giới 

Trong năm 2019, nhằm tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn thể các cấp về công tác BĐG và VSTBPN và tăng cường công tác phối hợp liên ngành trong việc triển khai các hoạt động thúc đẩy BĐG, tỉnh Ninh Thuận sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông bằng nhiều hình thức, phương tiện nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân về Luật BĐG, Chiến lược, Chương trình hành động quốc gia về BĐG giai đoạn 2016-2020 và các văn bản của Đảng và Nhà nước liên quan đến công tác BĐG và VSTBPN...; Tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhằm nâng cao kiến thức, kinh nghiệm hoạt động, quản lý; Tổ chức triển khai, thực hiện “Tháng hành động vì BĐG và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới” từ ngày 15/11 - 15/12; Tăng cường công tác tập huấn Luật BĐG, nâng cao kỹ năng tuyên truyền về BĐG cho đội ngũ báo cáo viên các cấp và phóng viên, biên tập viên của các cơ quan truyền thông trong tỉnh. Tập huấn bồi dưỡng kiến thức BĐG và VSTBPN cho thành viên Ban VSTBPN và đội ngũ cán bộ làm công tác BĐG ở các cấp; Tổ chức các hoạt động, hội thi, chiến dịch truyền thông, đối thoại về BĐG; Xây dựng Kế hoạch, chương trình cụ thể để triển khai các hoạt động thực hiện Đề án phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong năm 2019; Tăng cường hướng dẫn địa phương triển khai thí điểm mô hình về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới Mô hình “địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh tại cộng đồng”; Tăng cường công tác kiểm tra công tác BĐG và VSTBPN các cấp; Duy trì chế độ thông tin báo cáo thường xuyên và theo quy định.

Trần Huyền

TAG: Ninh THuận bình đẳng giới công tác nữ vì sự tiến bộ phụ nữ
Tin khác
Đắk Lắk: Hỗ trợ tăng thêm thu nhập đối với hộ nghèo là gia đình chính sách có công
Quỹ sữa vươn cao Việt Nam và Vinamilk trao tặng 120.000 ly sữa cho trẻ em Hà Nội
Sơn La: Triển khai Kế hoạch phòng, chống mại dâm năm 2020
Bắc Giang: Nhiều hoạt động thiết thực lan tỏa phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” của đoàn viên thanh niên
Huyện Yên Thế: Thực hiện kịp thời, đầy đủ chính sách ưu đãi người có công
Kết quả tích cực trong công tác bình đẳng giới ở Kontum
Nam Định thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững
Hội Chữ thập đỏ Thạch Hà (Hà Tĩnh): “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng”
Trung tâm Điều dưỡng thương binh Lạng Giang: Ngôi nhà nghĩa tình của các thương, bệnh binh nặng