Giáo dục - Nghề nghiệp
Trang chủ / Giáo dục - Nghề nghiệp / Giáo dục - Nghề nghiệp
Những ghi nhận ở Đảng bộ Tuyên Quang với đào tạo nhân lực có tay nghề cao
02:54 PM 24/07/2019
(LĐXH)- Từ Hà Nội, sau chưa đầy nửa ngày ngược quốc lộ 2, nhóm phóng viên Tạp chí Lao động và Xã hội (Bộ Lao động – TBXH) đã có mặt tại thành phố Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang). Đang trong những ngày hè nóng nực (tháng 7/2019), song thành phố Tuyên Quang như có phần dịu mát hơn bởi sự “điều hòa” của dòng Lô huyền thoại...
Do đã gọi điện “đặt lịch” làm việc, ngay buổi chiều hôm ấy, chúng tôi được đồng chí Lê Tiến Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dành cho gần một giờ đồng hồ trao đổi xung quanh công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang. Bên tách trà mới pha, đồng chí Lê Tiến Thắng mở đầu câu chuyện bằng một tâm sự chứa chất niềm ưu tư. Theo đồng chí Lê Tiến Thắng, cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp diễn ra 9 năm trên đất nước ta, thì có tới 6 năm (tức 2/3 thời gian) Bác Hồ và cơ quan đầu não của Đảng và Chính phủ chọn Tuyên Quang là nơi “đóng đô”. Xét theo ý nghĩa “địa linh nhân kiệt”, thì rất nhiều vùng đất, cánh rừng, con đường... ở Tuyên Quang ghi dấu son của Bác và các đồng chí ở Trung ương Đảng trong những ngày “vận nước ngàn cân treo sợi tóc”. Nhân dân các dân tộc Tuyên Quang “đồng cam cộng khổ” với cách mạng cả nước từ những ngày “nước sôi lửa bỏng” đó. Nói cách khác, ngay từ thời kỳ đen tối nhất, đất Tuyên Quang đã dành cho Đảng và người Tuyên Quang đã tin vào Đảng, nguyện đi theo Đảng đến cùng. Tuy nhiên, đến nay mà nói, tuy đời sống của đại bộ phận nhân dân Tuyên Quang đã khá hơn trước rất nhiều, nhưng ở một số nơi, sự no ấm chưa thật bền vững và đó là điều khiến Đảng bộ và chính quyền các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh còn nhiều day dứt, trở trăn.
Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ, cái nôi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở Tuyên Quang
Để nền kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh có bước phát triển và phát triển nhanh hơn nữa, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận thức được rằng công tác xây dựng Đảng có một vai trò vô cùng quan trọng. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI (tháng 10/2015) đã ban hành Nghị quyết với chủ đề: “Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, đổi mới mạnh mẽ và vững chắc, phấn đấu đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc”.
"Trong điều kiện khó khăn chung, kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, giảm tỷ trọng nông, lâm nghiệp. Công nghiệp duy trì tốc độ phát triển khá, hoàn thành xây dựng một số dự án công nghiệp có quy mô lớn của tỉnh; các ngành dịch vụ có nhiều chuyển biến, du lịch bước đầu khai thác tiềm năng để từng bước trở thành ngành kinh tế quan trọng; nông, lâm nghiệp chuyển dịch khá mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, tiếp tục phát triển các vùng chuyên canh một số cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao" - đồng chí Lê Tiến Thắng, chia sẻ.
Bằng những chủ trương, giải pháp và cơ chế chính sách phù hợp, tỉnh đã huy động có hiệu quả các nguồn lực đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông và hoàn thành xây dựng một số công trình quan trọng của tỉnh. Thống kê cho thấy liên tiếp trong 3 năm liền (2016 - 2018), Tuyên Quang đều đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 7,9%/năm; giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 12,5%/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 23,3% năm 2016 xuống còn 14,5% năm 2018; năm 2018 thu hút trên 1,7 triệu khách du lịch...
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã xây dựng và ban hành quy chế làm việc theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và các quy định hướng dẫn của Trung ương. Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách, quyết định theo đa số, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng; đồng thời, phát huy tính chủ động, sáng tạo của cơ quan Nhà nước trong tổ chức quản lý, điều hành và phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị trong việc tham gia xây dựng Đảng.
Tiếp nối mạch cảm xúc, đồng chí Lê Tiến Thắng, cho biết: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang đã quán triệt, triển khai Điều lệ Đảng tới các cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên kịp thời, nghiêm túc; chỉ đạo các ban xây dựng Đảng thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng việc thực hiện quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng và nghiệp vụ công tác đảng viên cho các cấp ủy, tổ chức đảng. Đến giữa năm 2019, toàn tỉnh có trên 55.500 đảng viên, sinh hoạt tại 483 tổ chức cơ sở Đảng (256 Đảng bộ cơ sở, 277 chi bộ cơ sở). Cấp ủy các cấp cũng đã trực tiếp kiểm tra 2.711 tổ chức Đảng và 1.886 đảng viên, yêu cầu 246 tổ chức Đảng và 53 đảng viên có thiếu sót nghiêm túc kiểm điểm, khắc phục. Công tác kết nạp đảng viên được quan tâm đúng mức, bảo đảm đúng phương châm, tiêu chuẩn. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay (tháng 6/2019), Đảng bộ tỉnh kết nạp được trên 7.700 đảng viên. Các tổ chức Đảng bám sát chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức cơ sở Đảng; giữ vững vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo ở cơ sở…
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Đảng là gồm các đảng viên mà tổ chức nên. Mọi công việc đều do đảng viên làm. Mọi nghị quyết Đảng đều do đảng viên chấp hành. Mọi chính sách của Đảng đều do đảng viên mà thấu đến quần chúng. Mọi khẩu hiệu, mọi kế hoạch của Đảng đều do đảng viên cố gắng thực hiện. Vì vậy, Đảng cần phải làm cho thành phần đảng viên trong sach, phải bồi dưỡng và hấp thụ vào Đảng những người tốt trong giai cấp lao động”. Để thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng, thì trọng tâm là tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Muốn làm được điều này, các cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và cá nhân cán bộ, đảng viên phải nghiêm túc tự phê bình và phê bình, thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, yếu kém; có kế hoạch, biện pháp khắc phục, sửa chữa. Duy trì nền nếp việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, quan liêu, tham nhũng, lãng phí.
Góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, một trong những ngành luôn phát huy tốt và hiệu quả nhất vai trò, chức năng của mình, đó là Sở Lao động - TBXH. Được biết, căn cứ Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 6/6/2014 của Ban Bí thư khóa XI, về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao”, Sở Lao động - TBXH đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy và UBND tỉnh về công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp. Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp, tỉnh Tuyên Quang đã giao cho Sở Lao động - TBXH thực hiện chức năng tham mưu, quản lý Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh. Công tác sắp xếp, quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tỉnh triển khai thực hiện đảm bảo theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.
Tư vấn, giới thiệu việc làm cho học sinh tại Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang
Kết quả qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW, toàn tỉnh đã tổ chức và thực hiện đào tạo cho gần 77.000 người, gồm các trình độ cao đẳng, trung cấp sơ cấp và đào tạo thường xuyên, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo chung của tỉnh từ 39,20% năm 2013 lên 54,6% năm 2018. Trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề nghiệp từ 23,20% năm 2013 lên 33,8% năm 2018. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với việc thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư được thực hiện nghiêm túc. Các cơ quan chức năng, các nhà trường, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo đúng quy định, do vậy, cơ quan tham mưu có được những thông tin kịp thời và chính xác.
Đồng chí Lê Văn Háu, Bí thư Đảng ủy Sở Lao động - TBXH Tuyên Quang, cho biết: Thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, công tác Hội nhập quốc tế trong đào tạo nghề ở Tuyên Quang bước đầu đã được triển khai có hiệu quả. Giai đoạn 2011 - 2015 và giai đoạn 2016 – 2020, tỉnh Tuyên Quang xây dựng Đề án đầu tư 5 nghề trọng điểm đối với Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ, trong đó có 1 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế, 2 nghề cấp độ khu vực ASEAN và 1 nghề cấp độ quốc gia. Tăng cường việc áp dụng các tiêu chuẩn, tiêu chí và phương pháp tiếp cận chung của khu vực và quốc tế trong quá trình xây dựng, cập nhật chương trình và triển khai đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học. Đến nay, nhà trường đã được hỗ trợ về đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo, phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, chương trình, giáo trình, tài liệu, giáo viên giảng dạy. Năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang đã tiến hành các hoạt động hợp tác quốc tế với Trường Kỹ thuật nghề Tổng hợp tỉnh Xiêng Khoảng (nước CHDCND Lào); bước đầu đã tạo ra sự gắn kết rất tốt trong hợp tác quốc tế nói chung và trong giáo dục nghề nghiệp của tỉnh nói riêng.
... Tạm biệt Tuyên Quang lung linh, huyền ảo với những chùa chiền, thành quách trầm mặc khói hương; những con phố hiện đại, sầm uất bên “Đài tưởng niệm Tuyên Quang” lừng lững, gợi nhớ trong ta một vùng quê “Chiến khu cách mạng” kiêu hãnh năm xưa. Tạm biệt dòng Lô với những ca từ lấp lánh trôi trên sóng biếc: “Sông Lô sông ngàn Việt Bắc bãi dài ngô lau núi rừng âm u. Thu ru bến sóng vàng từng nhà mờ biếc chìm một màu khói thu. Sông Lô, sóng ngàn kháng chiến cháy bờ lau thưa đã tàn thôn trang. Ai qua bến nắng hồng lặng nhìn màu nước sông Lô xưa...” ./.                                                                                                                                                                                                                                                                                                Chí Tâm


TAG: Tuyên quang Đảng bộ Tuyên Quang Giáo dục nghề nghiệp đào tạo nghề chất lượng cao
Tin khác
TP.HCM: Tổng kết công tác giáo dục nghề nghiệp và việc làm - an toàn lao động năm 2020
Tọa đàm khoa học về Chiến lược Phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 – 2030
Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội tuyên dương các sinh viên đạt giải các Kỳ thi Kỹ năng nghề
Trường CĐ Nghề TP.HCM:  Khai mạc các lớp đào tạo kỹ năng dạy học cho giáo viên các cơ sở GDNN và doanh nghiệp
Đắk Lắk:  Nhìn lại 10 năm thực hiện Đề án 1956 “Đã đào tạo nghề cho gần 36 nghìn lao động nông thôn”
Đội thi Trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM trở thành Quán quân Cuộc thi Tài Năng trẻ Logistics Việt Nam 2020
Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới
Những chuyển biến tích cực trong công tác giáo dục nghề nghiệp ở Bắc Kạn
Giải nhất cuộc thi Startup Kite thuộc về nhóm sinh viên Trường CĐ Nghề Lý Tự Trọng