Video
Theo Truyền hình Vì trẻ em
6 tháng trước
Nhìn lại công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2018
(LĐXH)- Nhận thức của xã hội, của người dân nói chung về trách nhiệm và lên tiếng tố cáo bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em ngày càng được nâng lên. Trẻ em bị tai nạn thương tích có xu hướng giảm so với năm 2017 nhưng vẫn còn những vụ việc liên quan đến đuối nước trẻ em và tai nạn giao thông.