Nghiên cứu - trao đổi
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng: Một chặng đường hình thành và phát triển
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng: Một chặng đường hình thành và phát triển
(LĐXH)- Sau chặng đường 5 năm hình thành và phát triển (2016 - 2021), được sự chỉ đạo sát sao của Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ với phương châm: “làm đúng, làm đủ, làm nhanh và hiệu quả” cùng tinh thần đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đóng góp vào thành tựu chung của Bộ, ngành.
Chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam Chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam
(LĐXH) Do tính chất nguy hiểm và sự di chuyển của công việc thuyền viên nên pháp luật hàng hải Việt Nam quy định chặt chẽ về điều kiện, tiêu chuẩn đối với thuyền viên làm việc trên tàu biển và chế độ đối với thuyền viên khi bị tai nạn lao động hàng hải và bệnh nghề nghiệp.
Bàn về giải quyết tranh chấp bảo hiểm xã hội Bàn về giải quyết tranh chấp bảo hiểm xã hội
(LĐXH) Tranh chấp bảo hiểm xã hội (BHXH) là một loại tranh chấp an sinh xã hội. Thực tế cho thấy, tranh chấp BHXH khá phức tạp và có số lượng lớn. Cá nhân, tổ chức cần hiểu đầy đủ về tranh chấp BHXH để nhận thức đúng pháp luật và tự giải quyết những vấn đề của bản thân và những vấn đề thuộc trách nhiệm của cơ quan, đơn vị mình.
Điểm mới trong cơ chế giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền Điểm mới trong cơ chế giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền
(LĐXH) Cơ chế giải quyết tranh chấp lao động (TCLĐ) về quyền là cách thức mà quá trình giải quyết TCLĐ về quyền được thực hiện theo quy định pháp luật. Từ 1/1/2021 pháp luật lao động (PLLĐ) sẽ có những điểm mới quan trọng trong thực hiện cơ chế giải quyết TCLĐ về quyền. Bài viết phân tích những thay đổi, bổ sung cơ bản của pháp luật theo quy định của Bộ luật lao động (BLLĐ) năm 2019 và Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án (TA) năm 2020.

Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
(LĐXH) - Đào tạo nghề cho lao động nông thôn (Đề án 1956 ) hiện nay là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác đào tạo nghề nhằm từng bước nâng cao chất lượng, mở ra cơ hội việc làm cho lao động nông thôn, đồng thời để ổn định kinh tế, an sinh xã hội của những vùng nông thôn.
Đề xuất xây dựng chuẩn nghèo đa chiều quốc gia áp dụng cho giai đoạn 2021 – 2025 Đề xuất xây dựng chuẩn nghèo đa chiều quốc gia áp dụng cho giai đoạn 2021 – 2025
(LĐXH) - Nghèo là một hiện tượng kinh tế xã không chỉ tồn tại ở các quốc gia có nền kinh tế kém phát triển, mà nó còn tồn tại ngay tại các quốc gia có nền kinh tế phát triển. Tuỳ thuộc vào điều kiện của mỗi quốc gia mà tính chất, mức độ nghèo của từng quốc gia có khác nhau.
Trách nhiệm của doanh nghiệp trong thực hiện an sinh xã hội Trách nhiệm của doanh nghiệp trong thực hiện an sinh xã hội
(LĐXH) - Thực hiện an sinh xã hội là một nội dung cơ bản và tất yếu trong trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Trách nhiệm an sinh xã hội của doanh nghiệp là một vấn đề khá mới đối với các nước đang phát triển và ở Việt Nam hiện nay.
Thúc đẩy cơ chế tự chủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Thúc đẩy cơ chế tự chủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
(LĐXH) - Trong những năm qua, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đã tích cực triển khai chủ trương của Đảng về việc tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL), từ đó góp phần vào sự phát triển chung của Bộ, ngành. Tuy nhiên, việc thực hiện cơ chế tự chủ còn nhiều khó khăn, vướng mắc cả về cơ chế chính sách và trong quá trình tổ chức thực hiện.
Học thuyết giá trị thặng dư của chủ nghĩa Mác-Lênin và sự vận dụng, sáng tạo trong bối cảnh mới Học thuyết giá trị thặng dư của chủ nghĩa Mác-Lênin và sự vận dụng, sáng tạo trong bối cảnh mới
(LĐXH) - Nhằm triển khai thực hiện hiệu quả, kịp thời Đề tài cấp Nhà nước về “Nghiên cứu tổng kết học thuyết giá trị thặng dư của chủ nghĩa Mác-Lênin và đề xuất bổ sung, phát triển vào thực tiễn Việt Nam trong bối cảnh mới”, ngày 18/9 tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học “Học thuyết giá trị thăng dư của chủ nghĩa Mác-Lênin: Những giá trị cốt lõi, những luận điểm đã bị lịch sử vượt qua, sự bổ sung, phát triển trong bối cảnh mới”. PGS.TS Đoàn Xuân Thủy, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế chính trị, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm Chủ nhiệm đề tài.
Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các chính sách ưu đãi người có công Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các chính sách ưu đãi người có công
(LĐXH)- Những năm qua, cùng với hệ thống chính sách Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành nhiều chính sách, văn bản kịp thời triển khai động bộ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, tri ân người có công với cách mạng…