Video
Theo VTV24
3 tháng trước
Nghèo nàn đời sống tinh thần công nhân lao động
Trong bối cảnh thu nhập chưa cao, thiếu sân chơi và ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến đời sống tinh thần của người lao động càng thêm nghèo nàn.