Việc làm
Trang chủ / Lao động / Việc làm
Nam Định: Nỗ lực giải quyết việc làm cho người lao động
03:37 PM 16/08/2019
Xác định công tác giải quyết việc làm cho người lao động là nhiệm vụ quan trọng góp phần đảm bảo an sinh xã hội, những năm qua, tỉnh Nam Định đã chỉ đạo các ngành chức năng, các huyện, thành phố triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chương trình, dự án về việc làm, phát triển thị trường lao động.
Năm 2018, UBND tỉnh đề ra chỉ tiêu giải quyết việc làm mới cho 32 nghìn lao động, trong đó xuất khẩu lao động 1.300 người. Để thực hiện được các chỉ tiêu đề ra, Sở LĐTBXH chủ động phối hợp với các ngành chức năng, các địa phương đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân về các chủ trương, chế độ chính sách ưu đãi, pháp luật của Nhà nước đối với công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động cũng như quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động trong việc học nghề, tự tạo việc làm, tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình.
Trong công tác tuyên truyền, Sở LĐTBXH biên soạn, phát hành hàng nghìn cuốn sổ tay tuyên truyền về công tác đào tạo nghề, việc làm và xuất khẩu lao động phát cho người lao động, các doanh nghiệp và cán bộ LĐTBXH các cấp; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác việc làm, xuất khẩu lao động và dạy nghề cho đội ngũ cán bộ LĐTBXH cấp huyện, cấp xã nhằm nâng cao năng lực quản lý lao động, việc làm ở cơ sở. Đồng thời, xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch số 27 về phát triển thị trường lao động và việc làm năm 2018, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động; tập huấn cho đội ngũ cán bộ cấp huyện, cấp xã về công tác phát triển thị trường lao động và giải quyết việc làm.

Người lao động được tư vấn, giới thiệu việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh
Các hoạt động thông tin, dự báo thị trường lao động được triển khai kịp thời. Kết quả đã ghi chép và cập nhật thông tin về lao động của trên 2.250 doanh nghiệp/hợp tác xã phi nông nghiệp (cầu lao động); cập nhật biến động lao động tại trên 49.925 hộ gia đình (cung lao động). Trên cơ sở đó, Sở LĐTBXH đã giao Trung tâm Dịch vụ việc làm là cơ quan đầu mối tiếp nhận quản lý và tổ chức khai thác thông tin về lao động, việc làm. Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động tư vấn việc làm học nghề, chính sách về lao động việc làm; khai thác, cập nhật, cung ứng thông tin thị trường lao động, duy trì hoạt động phiên giao dịch việc làm tại sàn giao dịch và trực tuyến vào ngày 10 hằng tháng, cung cấp thông tin thị trường lao động giới thiệu cung ứng lao động, tư vấn việc làm học nghề, giới thiệu việc làm cho người lao động.
 Ngoài ra, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh còn tổ chức 2 phiên giao dịch việc làm tại Trường Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp và Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật. Đến hết tháng 7-2018, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã tư vấn, giới thiệu việc làm và học nghề cho 18.612 lượt lao động (đạt 248,2% kế hoạch năm), giới thiệu việc làm cho 2.279 lao động (đạt 114% kế hoạch năm). Bên cạnh đó, Trung tâm duy trì hoạt động trang thông tin điện tử vieclamnamdinh.com cung cấp các văn bản pháp luật về lao động việc làm, thông tin hồ sơ người tìm việc và thông tin việc làm trống cho người lao động, thu hút khoảng 500 nghìn lượt người truy cập khai thác thông tin mỗi năm.
Sở LĐTBXH cũng đã thẩm định hồ sơ, giới thiệu 2 doanh nghiệp xuất khẩu lao động liên hệ với các huyện, thành phố tuyển chọn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Thông báo, tổ chức tiếp nhận đăng ký dự thi tiếng Hàn và đánh giá năng lực lao động có nguyện vọng đăng ký dự tuyển lao động đi làm việc có thời hạn tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS, ngành sản xuất chế tạo và Ngư nghiệp và đã có 400 lao động đăng ký tham gia dự thi, sát hạch. Thông báo và tuyên truyền về Chương trình tuyển lao động đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 2 năm 2018 của Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ LĐTBXH). Cùng với các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu việc làm, ngành LĐTBXH phối hợp với các địa phương và các cơ sở dạy nghề triển khai hiệu quả công tác đào tạo nghề cho người lao động. 6 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh đã đào tạo nghề ở 3 cấp trình độ cho 12.845 lao động (đạt 38,2% kế hoạch năm), trong đó cao đẳng nghề 39 người; trung cấp nghề 1.451 người; sơ cấp và dưới 3 tháng 11.355 người, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề lên 43,2%.
Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả Dự án vay vốn tạo việc làm trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm, từ nguồn vốn vay đã giải quyết việc làm cho khoảng 700 lao động. Các địa phương cũng tăng cường các giải pháp giải quyết việc làm cho người lao động như: Định hướng cho người lao động học nghề, tìm việc làm, tự tạo việc làm phù hợp. Gắn tạo việc làm với xây dựng nông thôn mới, với phát triển các làng nghề truyền thống và gắn tạo việc làm với chuyển dịch cơ cấu lao động để người lao động có việc làm bền vững, thu nhập ổn định. Bằng các giải pháp đồng bộ, 6 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh giải quyết việc làm mới cho khoảng 17.400 lượt người (đạt khoảng 54,38% kế hoạch năm); trong đó xuất khẩu lao động 710 người (đạt 54,62% kế hoạch năm). 
Để thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm cho người lao động, thời gian tới, tỉnh Nam Định chỉ đạo cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và của tỉnh về đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động, nhất là hoạt động xuất khẩu lao động. Sở LĐTBXH tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động phát triển thị trường lao động. Nâng cao hiệu quả khai thác thông tin cung cầu lao động; đổi mới phương thức hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm, dạy nghề. Đẩy mạnh việc đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, tập trung vào các thị trường có thu nhập cao. Tăng cường nguồn vốn cho quỹ phát triển việc làm, tạo thuận lợi trong việc tiếp cận vốn, giải ngân nhanh cho người lao động, tăng hiệu quả nguồn vốn vay giải quyết việc làm./.
PV
TAG: lao động Việc Làm THị trường
Tin khác
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Hợp tác lao động - việc làm giữa Việt Nam và Hàn Quốc ngày càng toàn diện
Tương lai phát triển bền vững trong các hiệp định thương mại
Bình Dương: Tạm dừng cấp mới giấy phép lao động cho người lao động đến từ các vùng có dịch Covid - 19
Bộ Lao động - TBXH xét tuyển 25 công chức tốt nghiệp trình độ xuất sắc
Yên Bái đồng hành chăm lo cho người lao động
Tuyển dụng điều dưỡng viên đi học tập và làm việc tại CHLB Đức
Quy định ngành nghề cấm sử dụng lao động dưới 18 tuổi
Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài: Nhiều nội dung sẽ phải sửa đổi toàn diện
Cách ly hơn 5.000 lao động nước ngoài để theo dõi dịch bệnh Covid-2019