Video
Theo Truyền hình Quốc hội
1 năm trước
Năm 2018: Đột phá của giáo dục nghề nghiệp
(LĐXH)-Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đang xây dựng đề án đổi mới chất lượng và nâng cao giáo dục nghề nghiệp, trong đó có 10 nhóm giải pháp lớn.