An toàn lao động
Trang chủ / Lao động / An toàn lao động
Linh hoạt, chủ động trong tổ chức hoạt động nâng cao nhận thức về an toàn lao động trên địa bàn Ninh Thuận
03:34 PM 09/07/2020
LĐXH - Trong năm 2019, do tình hình đại dịch Covid-19, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Ninh Thuận cũng như các địa phương trên cả nước không tổ chức lễ phát động Tháng Hành động an toàn, vệ sinh lao động nhưng tỉnh đã kịp thời đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về ATVSLĐ đến với người lao động, các doanh nghiệp bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả.

Đối với công tác thông tin, tuyên truyền, huấn luyện, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Báo Ninh Thuận, Tạp chí Lao động và Xã hội viết 15 tin, bài với các nội dung tuyên truyền về công tác ATVSLĐ trên địa bàn tỉnh; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận đã phát sóng trên 25 tin, phóng sự tuyên truyền về các chương trình hành động phòng ngừa TNLĐ; công tác thăm hỏi, động viên của các ngành, các cấp đối với các nạn nhân, gia đình bị TNLĐ, BNN; vận động các cơ quan, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất sử dụng người lao động và người lao động chấp hành nghiêm các quy định về ATLĐ; nhận thức của người sử dụng lao động và người lao động về Luật ATVSLĐ. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã cấp phát trên 2.000 tranh, áp phích, tờ rơi, tài liệu tuyên truyền về chính sách pháp luật ATVSLĐ; các huyện, thành phố treo 500 tấm băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Trung tâm Huấn luyện ATVSLĐ (Cục An toàn lao động) tổ chức các lớp huấn luyện xây dựng hệ thống quản lý ATVSLĐ, huấn luyện mẫu về ATVSLĐ cho người làm công tác ATVSLĐ tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, cho người làm nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ và người làm các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, hỗ trợ huấn luyện cho người lao động làm nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ và người làm các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm tại 06 doanh nghiệp với hơn 400 người tham gia.

Thông qua kiểm tra, đã có nhiều kiến nghị đối với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nhằm cải thiện tốt hơn điều kiện làm việc và đảm bảo ATLĐ tại nơi làm việc

Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra tại các đơn vị, doanh nghiệp, cũng được các ban ngành phối kết hợp tiến hành tại một số doanh nghiệp. Việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ, quan trắc môi trường được các đơn vị, doanh nghiệp quan tâm thực hiện. Riêng từ đầu năm đến nay, đã có 09 doanh nghiệp tổ chức khám sức khỏe cho 981 lao động; có 02 cơ sở, doanh nghiệp tổ chức quan trắc môi trường tại nơi làm việc và 12 mẫu đo đều đạt chuẩn cho phép.

Thông qua các hoạt động tháng cao điểm đã góp phần thúc đẩy các chương trình hành động cụ thể trong các doanh nghiệp, cơ sở nhằm cải thiện điều kiện lao động, tăng cường công tác tự kiểm tra, rà soát các nội quy, quy trình bảo đảm ATVSLĐ, kỹ năng đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức cho người sử dụng lao động và người lao động trong việc thực hiện Luật ATVSLĐ, Chỉ thị số 29-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác ATVSLĐ trong thời kỳ CNH - HĐH và hội nhập quốc tế.

Ban Chỉ đạo Tháng Hành động tỉnh Ninh Thuận cho biết, theo dự kiến, năm 2021, Lễ phát động Tháng hành động ATVSLĐ cấp tỉnh sẽ tổ chức trong tuần đầu của tháng 5 trên địa bàn UBND huyện Thuận Nam. Từ nay đến thời điểm đó, địa phương vẫn sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng tạo chuyển biến về ý thức, nhận thức cho tổ chức, cá nhân và toàn xã hội trong công tác ATVSLĐ trước và sau thời gian tổ chức Tháng hành động. Tăng cường các hoạt động nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý Nhà nước về ATVSLĐ; các hoạt động tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật, phòng ngừa TNLĐ, nhất là các doanh nghiệp có nguy cơ cao về TNLĐ trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, chế biến khoáng sản, sản xuất kim loại, sản xuất hóa chất, xây dựng. Cải thiện điều kiện lao động trong khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ, khu vực sản xuất nông nghiệp, ngành nghề nông thôn. Đồng thời, tăng cường công tác hướng dẫn các doanh nghiệp, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác huấn luyện ATVSLĐ; công tác kiểm tra và tự kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện những nguy cơ, rủi ro về ATLĐ và có biện pháp ngăn chặn, đảm bảo an toàn trong sản xuất; thực hiện kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATVSLĐ tại nơi làm việc. Thực hiện tốt các hoạt động phòng, chống bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe tại nơi làm việc. Thường xuyên quan tâm đến việc chăm lo cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động; thực hiện kịp thời, đầy đủ việc trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân, khám sức khỏe định kỳ để sớm phát hiện bệnh nghề nghiệp có biện pháp chữa trị kịp thời cho người lao động. Thực hiện nghiêm túc các quy định về chế độ thông tin, báo cáo đối với công tác triển khai và kết quả tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động cũng như đối với các cơ quan quản lý Nhà nước về ATVSLĐ.

Thời gian tới, các địa phương sẽ tiếp tục tập trung kiểm tra, thanh tra chuyên ngành và liên ngành về ATVSLĐ 

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo cũng đề nghị các sở, ngành, địa phương phối hợp theo dõi chỉ đạo sâu sát các doanh nghiệp thực hiện những nội dung về ATVSLĐ do Ban chỉ đạo tỉnh đề ra; tăng cường công tác quản lý Nhà nước, phối hợp tổ chức các hoạt động thanh kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về ATVSLĐ. Có tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm từng năm, có tuyên dương các mô hình, điển hình làm tốt trong công tác ATVSLĐ; Chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, thiết thực hưởng ứng Tháng hành động./.

Trần Huyền

 

TAG: Ninh THuận ATVSLĐ tháng an toàn vệ sinh lao động
Tin khác
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội công bố số điện thoại hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do COVID-19
Tiền Giang: Tạm dừng hoạt động doanh nghiệp trong KCN hoạt động theo phương án “3 tại chỗ”
Quảng Nam: Khẩn trương hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19
Hoàn thành chi trả chính sách đầu tiên theo Nghị quyết 68
Thừa Thiên Huế: Hỗ trợ 1.600 doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19
BHXH Ninh Thuận: Chủ động hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Thành phố Huế: Quan tâm, hỗ trợ người lao động ảnh hưởng bởi dịch covid- 19
TP.HCM: Hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ theo Nghị quỵết số 68 đúng đối tượng, công khai, minh bạch
Kịp thời tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô