Video
Theo VTC14
2 tháng trước
Lao động tự do vẫn chờ đợi nhận tiền hỗ trợ
(LĐXH)- Dù Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã sớm tiến hành rà soát và cố gắng chi trả trong tháng 5, nhưng cho tới nay nhóm đối tượng này vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ với nhiều lý do.