Video
Theo Truyền hình Đồng Tháp
1 năm trước
Lao động đi làm việc ở nước ngoài giảm mạnh do dịch Covid-19
(LĐXH)- Tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài 5 tháng đầu năm 2020 có 33.487 lao động, giảm 38,15% so với cùng kỳ năm trước.