Video
Theo Truyền hình Vì Trẻ em
5 tháng trước
Kỹ năng sinh tồn trong môi trường nước
Khi đến hồ bơi, trẻ nên đi cùng người lớn. Đặc biệt, cần tuân thủ các quy định của bể bơi, khu vực bơi. Trẻ lớn cần được giáo dục tại trường học và gia đình về các nguy cơ tai nạn thương tích, cách phòng tránh.