Video
Theo Truyền hình Nhân Dân
13 ngày trước
Khủng hoảng thị trường lao động việc làm quý III
Thị trường lao động đối mặt với tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng với hàng triệu lao động bị mất việc làm, bị cắt giảm thu nhập. Cơ hội tìm kiếm được việc làm của người lao động trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.