Video
Theo Truyền hình Vì Trẻ em
1 tháng trước
Khởi động chiến dịch truyền thông Trái tim xanh 2022
Sáng kiến Trái tim Xanh 2022 vừa được Liên Hợp Quốc cùng Chính phủ Việt Nam và Australia khởi động, nhằm ngăn bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em từ trước khi nó bắt đầu.