Video
Theo THLC
2 tháng trước
Khó khăn trong giảm nghèo ở Lùng Cải (Lào Cai)
Xã Lùng Cải, huyện Bắc Hà là một trong 10 xã khó khăn nhất của tỉnh. Theo chuẩn nghèo đa chiều mới, xã có đến 91% số hộ thuộc diện nghèo và cận nghèo. Khó khăn còn rất nhiều khi mà nội lực của mỗi gia đình chưa thể tự vươn lên.