Xã hội
Trang chủ / Xã hội / Xã hội
Huyện M’Drắk: Nỗ lực vươn lên thoát nghèo
03:19 PM 11/07/2019
(LĐXH) – Theo ông Nguyễn Văn Nhất – Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện M’Drắk ( Đắk Lắk) cho biết: “ Để triển khai có hiệu quả công tác giảm nghèo, trong thời gian qua các cấp, các ngành huyện M’Drắk đã vào cuộc quyết liệt, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, phân công trách nhiệm đồng thời giao chỉ tiêu cho các địa phương( xã, thị trấn).
Ban Chỉ huy quân sự huyện M’Drắk   tặng bò cho hộ nghèo tại xã Ea Trang (huyện M’Drắk, Đắk Lắk)

Bên cạnh đó, huyện còn tranh thủ nhiều nguồn đầu tư nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, đẩy mạnh công tác xóa đói giảm. Vì vậy, trong giai đoạn 2016-2018, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm bình quân từ 5-5,5%, vượt chỉ tiêu kế hoạch cấp trên giao, giúp hộ nghèo của toàn huyện hiện còn 34,53%.

Theo đó, để nhằm tạo điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo được vay vốn có cơ hội thoát nghèo về chính sách tín dụng ưu đãi, Ngân hàng chính sách xã hội huyện trong năm 2018 đã phối hợp các ngành chức năng của huyện và UBND các xã, thị trấn giải ngân cho 1.407 lượt hộ nghèo vay vốn,  với số tiền vay là 44.137,5 triệu đồng. Tổng dư nợ cho vay hộ nghèo là 149.751,31 triệu đồng với 5.120 hộ vay.  Trong đó, có 100% hộ nghèo có đủ điều kiện được vay vốn theo quy định của nhà nước, huyện cũng đã tổ chức triển khai cho vay vốn đối với 28 người lao động với số tiền là 1.225 triệu đồng. Tổng dư nợ cho vay vốn giải quyết việc làm 4.519,1 triệu đồng với 187 lao động vay.

Công tác ưu đãi chính sách cho HSSV thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào DTTS đi học được vay vốn cũng được triển khai thực hiện, trong đó đã giải ngân cho 54 hộ với số tiền 1.803 triệu đồng. Tổng dư nợ cho vay 11.578,87 triệu đồng với 470 hộ vay. Thực hiện kịp thời nguồn vốn đã tạo điều kiện cho con em hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ DTTTS có điều kiện học tập tại các trường chuyên nghiệp ở trên cả nước. Bên cạnh đó, trong năm 2018, huyện đã cấp trên 67.542 thẻ BHYT cho đối tượng người nghèo, người cận nghèo (Trong đó: số hộ nghèo được cấp thẻ là 6.988 thẻ; thẻ cấp cho đối tượng là người nghèo thiếu hụt BHYT là 161 thẻ; số hộ cận nghèo được cấp thẻ là 617 thẻ; số hộ là đồng bào DTTS được cấp thẻ là 29.584 thẻ; cho số hộ là người sống tại vùng ĐBKK là 20.877 thẻ và cấp thẻ cho đối tượng trẻ em là 9.315 thẻ.

Song song với đó, chính sách hỗ trợ khuyến nông, khuyến nông cũng được huyện triển khai, thực hiện, theo đó trong năm 2018 phòng nông nghiệp và phát triển nông nghiệp phối hợp với Trạm khuyến nông, Chi cục thủy sản, Trung tâm khuyến nông tỉnh, UBND huyện, các xã, thị trấn tổ chức 36 lớp tập huấn cho 2.000 lượt cán bộ khuyến nông cơ sở và nông dân đạt 90% về nghiệp vụ khuyến nông, thâm canh lúa, bắp, mỳ, tiêu, trồng cây thức ăn, chăn nuôi gia súc….. Tập huấn theo phương pháp có sự tham gia của học viên, các buổi tập huấn đều đạt được kết quả tốt, học viên tham gia đầy đủ đúng giờ, tích cực tham gia trao đổi nội dung học bài. Sau khóa học các học viên nắm chắc được nghiệp vụ chuyên môn và kỹ thuật canh tác để về áp dụng vào sản xuất và làm công tác khuyến nông ở thôn.

Ngoài ra, hỗ trợ cho hộ nghèo vùng khó khăn theo QĐ 102/QĐ-TTg trong năm 2018, đã phối hợp với các UBND xã, thị trấn thực hiện hỗ trợ các cấp giống cây trồng, vật nuôi theo đó trong 9 tháng đầu năm đã cấp hỗ trợ 5.992,2 kg ngô,42.533 kg lúa giống, 6.144 giống cây ăn quả và 62.454 kg muối I-ốt. Tổng cộng hỗ trợ cho 4.651 hộ với 20.818 khẩu nghèo trên địa bàn với số tiền 2.024.800.000 đồng. Mặt khác, công tác hỗ trợ học nghề, đào tạo việc làm cho lao động nông thôn trong năm 2018, được huyện đầu tư, chú trọng giúp cho người lao động trên địa bàn có công việc ổn định, nâng cao đời sống.

Trong năm 2018, Trung tâm giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện đã tổ chức khai giảng 10 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn cụ thể: 02 lớp chăn bò với số lượng 71 học viên tại buôn Pa, buôn Năng xã Cư Prao; 02 lớp chăn nuôi gà với số lượng 81 học viên tại thôn 17, thôn 18 xã Ea Riêng; 02 lớp xây dựng quân dụng với 70 học viên tại buôn Đứk xã Cư M’ta buôn M’Li’ă xã Ea Trang; 02 lớp may dân dụng với 70 học viên theo nguồn kinh phí tại thôn 1 xã Krông Á; 02 lớp chăn nuôi heo với số lượng 70 học viên tại thôn 4 xã Ea M’Doal, buôn Đắk xã Cư M’ta.

Về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 và Quyết định số 3570/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015. Kết quả, trong năm 2018 đã xây dựng được 192 nhà ở cho hộ nghèo với tổng kinh phí là 5.756.0000 đồng. Trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 3000.000 đồng/hộ , hỗ trợ cho 192 hộ; ngân sách huyện hỗ trợ 500.000  đồng/hộ, hỗ trợ cho 192 hộ; Vốn vay ngân hàng CSXH huyện hỗ trợ 25.000.000 đồng/hộ, có 188/192 hộ đăng ký vay vốn và vốn huy động từ quỹ vì người nghèo 2000.000 đồng/hộ, hỗ trợ 192 hộ

Cùng với đó, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, huyện M'Drắk đã huy động, lồng ghép các chương trình cho mục tiêu giảm nghèo cho công tác giảm nghèo trên địa bàn và đã phát huy hiệu quả tích cực. Cụ thể, trong năm 2018, nhiều dự án đã được UBND huyện phối hợp và triển khai tới các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào DTTS. Trong đó, triển khai chương trình 30a với tổng nguồn vốn phân bổ năm 2018 là 4.423 triệu đồng (Theo đó: đã hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng 1.220 triệu đồng; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo 3.123 triệu đồng; hỗ trợ cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào DTTS đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài 80 triệu đồng)

Ngoài ra, chương trình thuộc dự án 135 với tổng vốn được được bố trí năm 2018 cho việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các xã, thôn, buôn đặc biệt khó khăn từ ngân sách trung ương là 16.172 triệu đồng. Trong đó vốn đầu tư phát triển là 14.942 triệu đồng đầu tư cho 11 xã phường vùng III và 06 thôn, buôn đặc biệt khó khăn thuộc xã vùng II, vốn sự nghiệp là 1.230 triệu đồng đầu tư duy tu bảo dưỡng cho 07 xã đặc biệt khó khăn. Ngoài ra, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo với tổng vốn được bố trí 2.793 triệu đồng được bố trí cho 13 xã trên địa bàn toàn huyện. Đến nay các xã, thị trấn đã tiến hành triển khai thực hiện các dự án; giải ngân 2.793/2.793 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Nguyễn Văn Nhất – Trưởng phòng LĐ – TBXH huyện M’Drắk  cho rằng, công tác giảm nghèo tại địa phương trong năm 2018 vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế như: Đội ngũ cá bộ làm công tác giảm nghèo nhất là cấp cơ sở hiện nay vẫn còn hạn chế về năng lực và trình độ; Chương trình, dự án về giảm nghèo còn phân tán trùng lặp, tính lồng ghép chưa cao nên hiệu quả các dự án giảm nghèo còn hạn chế; Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác giảm nghèo đã được các cấp, các ngành tích cực vào cuộc nhưng chưa đạt được hiệu quả cao.

Vì vậy,  trong năm 2019 huyện M’Drắk phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo giảm  từ 6,5% - 7%, (trong đó đồng bào DTTS giảm từ 7%-7,5%); giảm tỷ lệ hộ nghèo đầu năm 2019 từ 34,53% đến cuối năm 2019 còn 28,03%. Ngoài ra, huyện tập trung đẩy mạnh công tác vay vốn cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp tục vươn lên phát triển kinh tế, có việc làm, tăng thu nhập, thụ hưởng các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội nhằm cải thiện, nâng cao điều kiện sống, thực hiện công bằng xã hội, tăng cường đầu tư để nâng cao chất lượng kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo nhanh và bền vững.

Lê Việt

TAG: Huyện M’Drắk: Nỗ lực vươn lên thoát nghèo
Tin khác
Lâm Đồng:  Nhìn lại kết quả giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Tiền Giang: Đến hết năm 2020 xóa 100% hộ nghèo có đối tượng chính sách
TP Cần Thơ triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững
Hội thảo về chân dung người nông dân Việt Nam thời kỳ hội nhập và công bố sách chuyên khảo về bức tranh sinh kế của người nông dân
Nhìn lại kết quả thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật  giai đoạn 2012 – 2020 ở Lâm Đồng
Triển khai đồng bộ các chính sách giảm nghèo ở Phú Yên
Tập huấn công tác xã hội với trẻ rối loạn phát triển, tự kỷ tại Trung tâm Công tác xã hội thành phố Hải Phòng
Phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tặng Bằng khen cho ba cá nhân của Hiệp hội Bảo trợ trẻ em Christina Noble Children’ s Foundation