Video
Theo Truyền hình Thông tấn
24 ngày trước
Hướng liên kết 3 bên trong dạy nghề cho lao động nông thôn
(LĐXH)- Các doanh nghiệp và trường đào tạo lao động cần phối hợp chặt chẽ với nhau, doanh nghiệp có định hướng nguồn nhân lực ở hiện tại và trong tương lai như thế nào, chỉ cần cung cấp cho các đơn vị đào tạo, họ sẽ căn cứ vào đó mà đào tạo nhân lực phù hợp.
Vượt núi tìm trò
24 ngày trước