Video
Theo Truyền hình Vì Trẻ em
1 năm trước
Hơn 80 tỷ đồng hỗ trợ trẻ em khó khăn trong năm 2022
Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phấn đấu huy động nguồn lực đạt trị giá ít nhất hơn 80 tỷ đồng để hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.