Tin trong nước
Trang chủ / Thời sự / Tin trong nước
Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII
04:13 PM 18/12/2018
(LĐXH) - Ngày 18/12/2018, Đảng ủy Bộ phối hợp với Ban Cán sự Đảng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng.
Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trụ Sở D25 - Ngõ 7 Tồn Thất Thuyết (Hà Nội)
Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Hoạt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ; cùng các đồng chí thuộc BCH Đảng bộ Bộ, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ; cấp ủy Đảng các cấp, Ban thường vụ Công đoàn, Đoàn thanh niên; các đồng chí đảng viên giữ chức vụ từ Trưởng phòng và tương đương trở lên ở các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.
Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 3 điểm cầu (2 cầu điểm ở Hà Nội và 1 điểm cầu ở TP.Hồ Chí Minh) nhằm quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII. PGS.TS. Ngô Văn Thạo – Chuyên gia Hội đồng lý luận Trung ương trực tiếp truyền đạt các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) tới các đảng viên.
Phát biểu tại hội nghị, Đồng chí Lê Văn Hoạt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ cho biết: Hội nghị Trung ương 8 có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Do đó, đề nghị cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, nắm vững nội dung cơ bản của các Nghị quyết, nhất là những vấn đề mới; kết hợp với nghiên cứu tài liệu, tăng cường trao đổi, thảo luận, liên hệ thực tiễn công tác để nhận thức đầy đủ hơn nội dung Nghị quyết. Đồng thời yêu cầu, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, sau khi học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 8 sẽ triển khai đến toàn bộ cán bộ, đảng viên trong đơn vị mình.
Hội nghị tập trung vào các nội dung: Thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình kinh tế - xã hội, tài chính ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm, dự báo đến hết năm 2018 và đánh giá giữa nhiệm kỳ việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thông qua Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Thành lập 5 Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng; Xem xét công tác nhân sự cùng các nội dung quan trọng khác…
Tại Hội nghị, các đại biểu cũng được biết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng cũng đã thông qua Nghị quyết số 36-NQ/TƯ ngày 22.10.2018 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; Kết luận số 37-KL/TƯ ngày 17.10.2018 về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết số 33-NQ/TƯ ngày 28.9.2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia và Nghị quyết số 35-NQ/TƯ ngày 22.10.2018 của Bộ Chính trị về tương cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới…/.
Nguyễn Hiền
TAG: Hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII
Tin khác
Nỗ lực đổi mới, sáng tạo, quyết liệt hành động, phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện kế hoạch năm 2019, tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khánh thành 3 công trình trị giá 20 nghìn tỷ đồng tại Quảng Ninh
Bế mạc Hội nghị Trung ương 9 khóa XII: Thông qua nhiều nội dung quan trọng
Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2018
Hội nghị Trung ương 9 khóa XII: Trọng tâm là cho ý kiến quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2021 - 2026 và lấy phiếu tín nhiệm
Trao quyết định hưởng chế độ BHXH cho đồng chí Lưu Hồng Sơn
Hoạt động của Làng trẻ em SOS quốc tế đã thể hiện ý nghĩa nhân đạo cao cả
Thanh tra Bộ hãy biến mình thành nòng cốt của Thanh tra toàn ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII