Video


Theo Tạp chí Lao động và Xã hội Online
21 ngày trước
Hội nghị giao ban khu vực phía Bắc nhằm triển khai công tác lao động, người có công và xã hội năm 2018
Hội nghị giao ban khu vực phía Bắc nhằm triển khai công tác lao động, người có công và xã hội năm 2018 tổ chức tại thành phố Việt Trì (Phú Thọ)